บริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนานวัตกรรมการตรวจเช็คยางอย่างชาญฉลาด เพื่อความปลอดภัย

บริดจสโตน ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนานวัตกรรมการตรวจเช็คยาง

บริดจสโตน ผู้นําด้านการผลิตยางและยางรถยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ระบบแรกของโลก ซึ่งนี่ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญ เพราะอัตราสูงถึงร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งหมด เกิดจากปัญหาความล้มเหลวทางเทคนิค1

ส่วนสุดท้ายในการตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์

ปัญหายางรถยนต์มักเกิดขึ้นใน 4 กรณี คือ ลมยางอ่อน การเสื่อมสภาพของยางตามอายุการใช้งาน การมีศูนย์ล้อผิดปกติ และความเสียหายของยางอันเกิดจากขอบถนนหรือทางเท้า หลุมหรือบ่อบนพื้นถนน และเศษวัสดุอื่น ๆที่ตกอยู่บนพื้นถนน

แต่ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยรถที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จะมีการติดตั้งระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (Tire Pressure Monitoring System: TPMS) ซึ่งช่วยตรวจสอบยางเพื่อป้องกันปัญหาลมยางอ่อน การบำรุงรักษายางที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันไม่ให้ยางเสื่อมสภาพ และช่วยป้องกันไม่ให้ศูนย์ล้อผิดปกติ

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่สำคัญ เป็นปัญหาที่มักไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยางที่ได้รับความเสียหายอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และนอกจากนี้ ยางที่ได้รับความเสียหายยังอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชิ้นส่วนอื่น ๆของรถยนต์ เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนล้อ ซึ่งจะทำให้อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่มีมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน บริดจสโตนได้เติมเต็มช่องโหว่นั้นด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยคลาวด์เฟรมเวิร์กบนระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์บนฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้กับรถยนต์

ก้าวไปข้างหน้า

ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์นี้ ยังมีความสามารถอื่น ๆซ่อนอยู่อีก ระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถประมวลผลและแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันทีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แต่ยังสามารถระบุได้อีกด้วยว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใด ระบบนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างครอบคลุมซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาถนนที่ได้รับความเสียหายหรือบริเวณถนนที่มีสิ่ง กีดขวางหรือสิ่งอื่น ๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ และโดยในอนาคต เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับจะยิ่งส่งผลดีต่อระบบนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยานพาหนะจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่าง ๆในบริเวณนั้น ไปยังบริเวณใกล้เคียงได้ รวมไปถึงการรวมรวมข้อมูลบนระบบคลาวด์

ในปัจจุบัน ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ระบบใหม่ของบริดจสโตนสามารถใช้ได้กับยานพาหนะเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ที่รองรับระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ยังช่วยให้บริดจสโตนสามารถพัฒนาต่อยอดโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กรและกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ผู้ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญของบริดจสโตนทั่วโลก

พันธมิตรดิจิทัลเพื่อการเดินทางในอนาคต

ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) เป็นระบบที่มีความเสถียร สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์และระบบดิจิทัลอื่นๆ ที่สามารถสร้างโซลูชั่นให้แก่ผู้ขับขี่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการขับขี่รูปแบบต่างๆได้ นอกจากนี้ ระบบ MCVP ยังสามารถสร้างความบันเทิงระหว่างขับขี่ผ่านระบบ infotainment ช่วยพัฒนาระบบนำทางในรถยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ พัฒนาระบบตรวจสอบยานพาหนะ Telematics และพัฒนาระบบการส่งข้อมูล over-the-air (OTA) ระบบ MCVP ยังสามารถนำมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ร่วมกับ Microsoft Azure ได้อีกด้วย

ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ยังเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่สำคัญให้บริดจสโตน ช่วยขับเคลื่อนการส่งมอบโซลูชั่นเพื่อการเดินทาง ช่วยให้บริดจสโตนสามารถเข้าถึงระบบคลาวด์จำนวนมากบน Microsoft Azure เข้าถึง AI และเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย

ในทางกลับกัน การร่วมงานกับบริดจสโตนก็ช่วยให้ไมโครซอฟท์พัฒนาการให้บริการสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีโซลูชั่นนี้กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

Laurent Dartoux, CEO and President ของ Bridgestone EMIA กล่าวว่า “ดิจิทัล ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของบริดจสโตนในทุกวันนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสในการนำระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์มาให้บริการแก่ผู้ขับขี่กว่าล้านคน เพื่อนำเสนอความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ขับขี่ทุกท่าน”

“ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับบริษัทด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ภารกิจของเราคือการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆในการส่งมอบความปลอดภัยและประสบการณ์การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆได้ตามใจต้องการ บริดจสโตนได้สร้างระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ผ่านระบบ MCVP ซึ่งจะช่วยสร้างความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทที่ถือเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมได้ช่วยปลดล็อคประตูสู่โอกาสแห่งอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม” กล่าวโดย Tara Prakriya ตำแหน่ง General Manager แผนก  Azure Mobility and Microsoft Connected Vehicle Platform ของ Microsoft

1 UK Department for Transport Statistics (2018) ‘Contributory factors in reported accidents by severity, Great Britain, 2018”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |