bridgestone

bridgestone

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับบริดจสโตนจัดอบรมเพื่อขอรับใบขับขี่ “ฟรี”

กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมใน “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 7 –  8  สิงหาคม ศกนี้ สำหรับเนื้อหาการอบรมจะแบ่งเป็น 2 วัน วันแรกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจากวิทยากรจากกรมการขนส่งทางบกและทดสอบข้อเขียน ส่วนวันที่สองจะเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติ และผู้ที่สอบผ่านสามารถรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ยกเว้นผู้ที่สอบผ่านจะเสียค่าธรรมการขอรับใบอนุญาตแก่ทางราชการ จำนวน 105 บาท และแบบใหม่ 205 บาท  เท่านั้น
ท่านผู้สนใจ สมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2636-1505-23 ต่อ 3292 – 3295  
 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |