แจ้งเปลี่ยนสีรถ ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

การ แจ้งเปลี่ยนสีรถ กฎหมายระบุไว้ว่า ”รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถจะต้อง แจ้งเปลี่ยนสีรถ กับนายทะเบียนภายใน 7 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ทำการเปลี่ยนสีรถไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม”
ดังนั้นหากเจ้าของรถไม่ไปแจ้งเปลี่ยนสีรถถ้าเกิดเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เรียกตรวจขึ้นมาแล้วสีของรถไม่ตรงกับเล่มทะเบียนรถจะถูกจับปรับทันที

ซึ่งการแจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ ปัจจุบันนี้ใช้เอกสารไม่เยอะเท่าสมัยก่อน เนื่องจากว่ามีการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สมัยนี้การเปลี่ยนสีรถ มีให้เห็นกันมากมาย


แจ้งเปลี่ยนสีรถใช้เอกสารอะไรบ้าง
การแจ้งเปลี่ยนสีรถ จะต้องใช้เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับรถคันนั้นๆ ว่ามีการจดทะเบียนอยู่จริง เล่มทะเบียนรถออกจากกรมการขนส่งทางบกจริง ไม่ใช่รถเถื่อนหรือรถที่ถูกขโมยมาแล้วนำมาแจ้งเปลี่ยนสีเพื่อหลบหนีคดี หรือรถคันนั้นมีคดีติดมาหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลได้รับความโปร่งใส ก็สามารถทำได้เลยโดยใช้เอกสารดังนี้
1. คู่มือจดทะเบียนรถ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสีรถ
4. ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
5. แบบแก้ไขสีรถด้วยตนเอง (กรณีเจ้าของรถทำสีเอง)

แจ้งเปลี่ยนสีรถทำยังไง
1. เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบก
2. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานที่เตรียมมา เพื่อรับบัตรคิวในการนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
3. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน แนบไปกับใบประเมินผลผ่านการตรวจสอบสีรถ
4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
5. รอรับเอกสารคืนจากนายทะเบียน คือ เล่มทะเบียนรถและใบเสร็จการชำระเงิน

แจ้งเปลี่ยนสีรถเสียเท่าไหร่

นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสีรถ ผู้แจ้งเปลี่ยนสีรถจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่นายทะเบียน ในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถและการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเล่มทะเบียนรถ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนกับใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกถึงจะเรียกได้ว่าเสร็จสิ้น
1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพรถ 50 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเล่มทะเบียน 50 บาท
(รวมเสียเงินทั้งหมดราคา 100 บาท)


เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งภายในกี่วัน
หากมีการเปลี่ยนสีรถไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เจ้าของรถจะต้องนำรถไปตรวจสภาพและนำหลักฐานที่แนะนำไปข้างต้นเข้ารับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังจากมีการเปลี่ยนสีรถ หากไม่ไปแจ้งตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 79