ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม ยอดขายรวม 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7%

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 21.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 28.8% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคมปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 28.8% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อรถใหม่ของผู้บริโภค

2) ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 18.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 21.4% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงส่งมาจากการส่งออกสินค้า และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีในระดับสูง

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคม มีแนวโน้มเติบโต เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนสินค้าการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ล้วนเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ไทยในอนาคต ถึงแม้ว่าผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของไทย และความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ แต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์มากนัก

 

 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2561

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,946 คัน เพิ่มขึ้น 7%                              
 อันดับที่ 1  โตโยต้า  26,228 คัน   เพิ่มขึ้น     58.9%    ส่วนแบ่งตลาด 32%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  13,140 คัน    เพิ่มขึ้น   8.4   %  ส่วนแบ่งตลาด 16%
 อันดับที่ 3  ฮอนด้า  10,488 คัน  ลดลง    0.1    %   ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

 

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,531 คัน เพิ่มขึ้น 4%                                
 อันดับที่ 1  โตโยต้า  9,700 คัน  เพิ่มขึ้น    51.3%     ส่วนแบ่งตลาด 29.8%
 อันดับที่ 2  ฮอนด้า  7,656 คัน     เพิ่มขึ้น    1.5%  ส่วนแบ่งตลาด 23.5%
 อันดับที่ 3  มาสด้า  4,899 คัน  เพิ่มขึ้น   69.3%  ส่วนแบ่งตลาด 15.1%

 

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 49,415 คัน เพิ่มขึ้น 8%                    

 อันดับที่ 1  โตโยต้า  16,528 คัน  เพิ่มขึ้น   63.7%    ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  13,140 คัน     เพิ่มขึ้น   8.4%  ส่วนแบ่งตลาด 26.6%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด  4,960 คัน    เพิ่มขึ้น   18.3%    ส่วนแบ่งตลาด 10%

 

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

 ปริมาณการขาย 38,565 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%

 อันดับที่ 1  โตโยต้า   14,095 คัน  เพิ่มขึ้น   48.1%  ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  11,919 คัน  เพิ่มขึ้น   8.7%  ส่วนแบ่งตลาด 30.9%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด  4,938 คัน  เพิ่มขึ้น   26.3%  ส่วนแบ่งตลาด 12.8%

 

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,477 คัน

โตโยต้า 2,018 คัน – อีซูซุ 874 คัน – มิตซูบิชิ 840 คัน – ฟอร์ด 715 คัน – เชฟโรเลต 30 คัน

 

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,088 คัน เพิ่มขึ้น 25%
 อันดับที่ 1  โตโยต้า  12,077 คัน  เพิ่มขึ้น   35.9%      ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  11,045 คัน   เพิ่มขึ้น   11.2%   ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด  4,223 คัน    เพิ่มขึ้น   29.1%    ส่วนแบ่งตลาด 12.4%

 

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 571,064 คัน เพิ่มขึ้น 20.2%

 อันดับที่ 1  โตโยต้า  168,217 คัน  เพิ่มขึ้น   30.4%     ส่วนแบ่งตลาด 29.5%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  99,503 คัน  เพิ่มขึ้น   11.5%  ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
 อันดับที่ 3  ฮอนด้า  70,326 คัน    ลดลง    2.2%       ส่วนแบ่งตลาด 12.3%

 

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 222,841 คัน เพิ่มขึ้น 18.4%
 อันดับที่ 1  โตโยต้า  63,212 คัน    เพิ่มขึ้น   22.6%  ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
 อันดับที่ 2  ฮอนด้า  53,943 คัน   เพิ่มขึ้น 0.8%   ส่วนแบ่งตลาด 24.2%
 อันดับที่ 3  มาสด้า  29,277 คัน    เพิ่มขึ้น 47.4%        ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

 

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 348,223 คัน เพิ่มขึ้น 21.4%

 อันดับที่ 1  โตโยต้า  105,005 คัน     เพิ่มขึ้น   35.6%  ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
 อันดับที่ 2  อีซูซุ  99,503 คัน   เพิ่มขึ้น   11.5%  ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด   37,534 คัน      เพิ่มขึ้น  27.9%      ส่วนแบ่งตลาด 10.8%

 

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)
 อันดับที่ 1  อีซูซุ  90,916 คัน    เพิ่มขึ้น   11.7%    ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
 อันดับที่ 2 โตโยต้า  90,853 คัน   เพิ่มขึ้น   25.1%    ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด   36,848 คัน    เพิ่มขึ้น   32.6%    ส่วนแบ่งตลาด 13.4%

 

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน : 34,501 คัน

 โตโยต้า 14,868 คัน – มิตซูบิชิ 7,178 คัน – อีซูซุ 6,868 คัน – ฟอร์ด 5,109 คัน – เชฟโรเลต 478 คัน

 

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 241,493 คัน เพิ่มขึ้น 20.9%
 อันดับที่ 1  อีซูซุ  84,048 คัน   เพิ่มขึ้น    13.4%     ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
 อันดับที่ 2 โตโยต้า  75,985 คัน     เพิ่มขึ้น   24.5%   ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
 อันดับที่ 3  ฟอร์ด   31,739 คัน   เพิ่มขึ้น   34.8%   ส่วนแบ่งตลาด 13.1%

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 79