Bridgestone Global Road Safety ผนึกภาคี สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสู่ 4 โรงเรียนหลัก ใน 4 ภูมิภาค

บ.ไทยบริดจสโตน จก.ขานรับจดทำโครงการ Bridgestone Global Road Safety ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท บริดจสโตน ทั่วโลกตามนโยบาย Our Way to Serve พร้อมนำร่องเป็นประเทศแรก โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership) และภาคีในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยบนท้อถนน และการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็ก และเยาวชน เจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเปิดโครงการครั้งแรกที่ โรงเรียนกะทู้วิทยา จ.ภูเก็ต

ตามรายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก (WHO) อุบัติเหตุกว่าครึ่งได้คร่าชีวิตผู้คนบนท้องถนน ทั้งคนเดินเท้า นักปั่นจักรยาน และผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ดังนั้นบริดจสโตนจึงจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้เกิดการเดินทางที่ฉลาดขึ้น ปลิดภัยมากขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผ่านโครงการ Bridgestone Global Road Safety ตามนโยบาย Our Way to Serve คือ Mobility, Environment และ People เพื่อเสริมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัย

การดำเนินงานในครั้งแรกนี้มุ่งเป้าไปที่ 4 โรงเรียนในเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภูเก็ต นครสวรรค์ เชียงราย และขอนแก่น พร้อมตั้งเป้าจะดำเนินโครงการนี้ให้ได้ปีละ 4 โรงเรียนตลอดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์ และกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย

 • School Base Education
  การจัดแผนการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะตามหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมด้านการจราจรในแต่ละพื้นที่โรงเรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก กลุ่มงานพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค มาประกอบกับผลวิจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้มาปรับใช้ในชีวิตจริง รู้วิธีประเมิน และจัดการความเสี่ยงในแต่ละสถานการณ์
 • Empowerment
  เพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนที่เปี่ยมด้วยพลัง และความกระตือรือร้นในฐานะผู้สนับสนุนความปลอดภัยทางถนนในชุมชนท้องถิ่นของตน สร้างเยาวชนแชมเปี้ยนด้านความปลอดภัยของบริดจสโตนรุ่นแรก เพื่อปลูกฝังภาวะผู้นำ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจะคัดเลือกนักเรียน 2 คนจากโรงเรียนเป้าหมายแต่ละแห่ง รวม 8 คนเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเร่งรัดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนให้เข้าไปมีบทบาทในแสดงความคิดเห็นในงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ
 • Road Safety Assessments
  ประเมินเขตความปลอดภัยของโรงเรียนในเชิงลึก โดยเครื่องมือ และมาตรฐานของ iRAP และใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมจราจรที่โรงเรียนเป้าหมาย เพื่อกำหนดการปรับปรุงที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยบนทางเท้า และการจราจรในละแวกใกล้โรงเรียนให้มากขึ้น โดยการประเมินระดับความปลอดภัยบนท้องถนน มีมาตรฐานระดับดาวคือ 0-5 ดาว
 • Local Engagement
  หลังจากการประเมินเขตความปลอดภัย แล้วจะมีการประสานงานกับภาคีในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนเป้ามหาย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้ถนนในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน

แท็กยี่ห้อรถยนต์ : Bridgestone

แท็กฮิต :