แท็ก:

bridgestone global road safety

บริดจสโตนนำร่องจัดทำโครงการ “Bridgestone Global Road Safety” ผนึกภาคีในพื้นที่สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสู่ 4 โรงเรียนหลักใน 4 พื้นที่ทั่วประเทศ

ไทยบริดจสโตน ขานรับจัดทำโครงการ “Bridgestone Global Road Safety (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทบริดจสโตนทั่วโลกตามนโยบาย Our Way to Serve นำร่องเป็นประเทศแรก โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Road Safety Partnership) และภาคีในพื้นที่


Bridgestone Global Road Safety ผนึกภาคี สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนสู่ 4 โรงเรียนหลัก ใน 4 ภูมิภาค

บ.ไทยบริดจสโตน จก.ขานรับจดทำโครงการ Bridgestone Global Road Safety ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัท บริดจสโตน ทั่วโลกตามนโยบาย Our Way to Serve พร้อมนำร่องเป็นประเทศแรก โดยร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเครือข่าย