การแจ้งเปลี่ยนเครื่อง..ง่ายนิดเดียว

เครื่องยนต์ เมื่อใช้ไปนานๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ทางออกของใครบางคน ก็คือการ โอเวอร์ฮอลล์ หรืออีกทางเลือกหนึ่งก็คือการ เปลี่ยนเครื่องยนต์ มือสอง ไปเลย ซึ่งอยู่ที่ความชอบ และความสะดวก ตามปัจจัยในกระเป๋าของแต่ละคน ซึ่งหากเลือกวิธีแรก ก็จะไม่มีภาระที่ตามมา แต่ถ้าหากเลือกวิธีหลัง พอเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่เสร็จแล้ว ยังจะต้องมีภาระตามหลังมา นั่นคือ การแจ้งเปลี่ยนเครื่อง

สำหรับ การแจ้งเปลี่ยนเครื่อง นั้น ก่อนจะไปดูขั้นตอน หรือกระบวนการการแจ้งเปลี่ยนเครื่อง เวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องตัวใหม่ (เก่าญี่ปุ่น) หรืออาจจะเก่าจากประเทศไหนก็ตาม ตอนจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อย นอกจากจะรับใบเสร็จรับเงินกลับมาด้วยแล้ว ให้คุยกับทางผู้ขายด้วยว่า เครื่องยนต์ตัวนั้นๆ มี Invoice หรือเปล่า ถ้ามีก็เอาใบอินวอยมาด้วย แต่ถ้าไม่มี ไม่ควรซื้อเครื่องยนต์ตัวนั้น

replace_engine_declare_02

เหตุผลที่ต้องมี Invoice ก็เพื่อที่รถของเรา เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่แล้ว จะได้กลายเป็นรถยนต์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฏหมาย เพื่อที่ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ทำธุรกรรมได้ เพราะไม่เช่นนั้น ในเล่มทะเบียนรถเรา เลขเครื่องยนต์ จะไม่ตรงกับเลขตัวถังรถ จึงไม่สามารถนำไปทำธุรกรรม เช่นขายต่อ ตรวจสภาพ ต่อทะเบียนได้

เอกสารที่ต้องใช้

  • ทะเบียนรถตัวจริง
  • เอกสารต่างๆ ที่ออกจากกรมขนส่งฯ
  • ใบเสร็จ และใบกำกับภาษี ค่าเครื่องยนต์ จากร้านที่เราซื้อเครื่องยนต์ หรืออู่ที่ขาย (พร้อมติดตั้ง) เครื่องยนต์ตัวนั้นให้กับเรา
  • หลักฐานส่วนตัวของเจ้าของรถ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

  • ยื่นหลักฐานพร้อมใบคำร้อง เพื่อเข้ารับการตรวจ
  • นำรถเข้าตรวจสภาพ
  • เตรียมเงินค่าธรรมเนียม
  • รอรับเอกสารคืน พร้อมเล่มทะเบียนที่บันทึกการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์แล้ว