ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของทหารในงาน วันเด็ก แห่งชาติ 2560

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) มอบจักรยาน จำนวน 100 คัน เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทหารในงาน วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2560 

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จัดกิจกรรมโครงการ “ ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข ” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll

 บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ไทยรุ่ง สร้างฝัน ปันสุข” พาลูกค้าและสื่อมวลชนเดินทางโดยรถยนต์ TR Transformer ll ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เพื่อนพนักงาน และกลุ่ม Supplier ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 412,760 บาท ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

ไทยรุ่ง (Thai Rung)พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์ TR Transformer

ไทยรุ่ง(Thai Rung) พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและประกอบรถยนต์ TR Transformer