DEESTONE จัดกิจกรรมร่วมแบง่ปันนํา้ใจสูส่ังคม

กลุ่มบริษัท ดีสโตน ผู้สนับสนุนภาพยนต์เรื่อง Fast&Furious7 จัดกิจกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ผ่านทางแฟนเพจดีสโตน เพื่อบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้กับน้องๆ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ด้วยนโยบายที่ชัดเจนของผู้บริหารกลุ่มบริษัท ดีสโตน ได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของเยาวชนไทยในเรื่องการพัฒนาด้านการศึกษา จึงมอบหมายให้คุณจิรภาส หิรัญวัชรพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนผู้บริหารไปมอบสื่อการเรียน การสอนให้กับผู้แทนของ มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ www.deestone.com      www.facebook.com/DeestoneTyre

 

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |