FB แบตเตอรี่ สนุบสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์จิ๋วระดับนานาชาติครั้งที่ 17 “International Micro Robot Maze Contest 2008 ”

          FB แบตเตอรี่ ให้การสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในการพัฒนาหุ่นจิ๋ว และสนับสนุนการแข่งขันในรายการ  “International Micro Robot Maze Contest 2008 ” ครั้ง ที่ 17 ณ เมืองนากาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 2  ในการแข่งขัน Remote-Controlled Autonomous Micro Robot Maze Competition จากหุ่นยนต์ Zeta และรางวัล Best Effort Award  ในการแข่งขัน Mountain Climbing Robot Maze Competition จากหุ่นยนต์ Vortex  การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 67 ทีม และหุ่นยนต์ทั้งหมดกว่า 100 ตัว ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าบ้านได้เปรียบเชิงอุปกรณ์และความพร้อมต่างๆ แต่ทีมไทยก็ได้พยายามหาเทคนิคต่างๆมาพัฒนากับการใช้งาน ทำให้นักศึกษาจากประเทศไทยได้รับรางวัลอย่างงดงาม 

          สิ่งที่ได้จากการแข่งขันและรางวัลในครั้งนี้ คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี นี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ดังนั้นหากเยาวชนไทยได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีความริเริ่มสร้างสรรค์ วันหนึ่งประเทศไทยอาจก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี เช่นเดียวกับที่ FB แบตเตอรี่ให้การสนับสนุนการแข่งขันดังกล่าว


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |