ฟอร์ดสานต่อโครงการ ‘Water Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

‘Water Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) สานต่อโครงการ ‘การจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์’ หรือ ‘Water Go Green’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยให้จัดสรรทรัพยากรน้ำมาใช้ในการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ระดมพลังอาสาสมัครฟอร์ดจากสำนักงานฟอร์ด กรุงเทพฯ โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) โรงงานออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย (เอเอที) และผู้จำหน่ายฟอร์ด ชลบุรี บ่อวิน รวม 40 คน ร่วมกับนักเรียนและคนในชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบไฟส่องสว่าง จัดทำแปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์ที่ติดตั้งเข้ากับระบบน้ำโซล่าเซลล์  เพื่อนำไปเป็นอาหารและเป็นสถานีเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนโดยรอบ

“ฟอร์ดให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน โครงการ Water Go Green ที่ฟอร์ดได้ร่วมกับพีดีเอสานต่อโครงการมากว่า 7 ปี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Ford Global Caring Month ที่อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกจะออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมๆ กันในเดือนกันยายน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้คนในสังคมได้ออกมาทำกิจกรรมจิตอาสามอบสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม” นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว “ทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คน ฟอร์ดจึงได้นำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาให้ชุมชนใช้จัดการระบบน้ำเพื่อช่วยให้โรงเรียนและชุมชนนำน้ำมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับโครงการ Water Go Green ในปีที่ 7 คณะผู้บริหารและอาสาสมัครฟอร์ด ได้ส่งมอบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 10 แผงให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว ซึ่งจะช่วยให้สามารถการสูบน้ำได้ในปริมาณมากถึง 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง พร้อมมอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ขนาด 5,000 วัตต์ที่ต่อเข้ากับระบบไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้า

อาสาสมัครฟอร์ดยังได้ติดตั้งและส่งมอบแปลงปลูกผักเกษตรอินทรีย์  ที่มาพร้อมระบบจ่ายน้ำรอบแปลงผักจากถังพักน้ำที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบตั้งเวลา โดยอาสาสมัครฟอร์ดได้ร่วมกับคนในชุมชน ผสมดินปลูกและนำต้นกล้าผักลงปลูกเพื่อนำผลผลิตไปบริโภคภายในโรงเรียนและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ ฟอร์ดยังได้ร่วมกับพีดีเอจัดอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วนพร้อมมอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวในระยะยาวได้

โครงการ Water Go Green ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด นำมาใช้จัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งฟอร์ด ประเทศไทย และพีดีเอ ได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ทุกปี ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และห่วงใย ใส่ใจสังคม


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |