FORD Driving Skills for Life

FORD Driving Skills for Life

ฟอร์ด ประเทศไทยจัดโครงการเพื่อสังคม “Driving Skills for Life – ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ปีที่ 3

เปิดการอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยแก่ผู้สนใจทั่วประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิป้องกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย (AIPF) และวิทยุโทรทัศน์ แปซิฟิก อินเตอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (จส.100) 

โครงการ Driving Skills for Life การขับขี่อย่างฉลาด ประหยัด ปลอดภัย เป็นการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกภาคสนาม เพื่อเพิ่มการรับรู้ในเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และวิธีการขับที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฟอร์ดใช้ต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ในประเทศไทย โดยผู้เข้าอบรบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |