ฟอร์ดเผยโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ยอดบริจาคทั่วโลกทะลุเป้ารวมกว่า 35 ล้านบาท

ฟอร์ดเผยโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ยอดบริจาคทั่วโลกทะลุเป้า

กองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (Ford Motor Company Fund) เผยผลสรุปโครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 ได้รับเงินบริจาคทะลุเป้าจำนวนกว่า 1.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 35 ล้านบาท) จากพนักงานและผู้สนใจ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ใน 20 ประเทศ

โครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 เริ่มต้นในเดือนเมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานฟอร์ดและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมแม้อยู่ที่บ้านผ่านช่องทางการบริจาคเงินออนไลน์ โดยได้รับเงินบริจาคจำนวนกว่า 633,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 19.7 ล้านบาท) สมทบด้วยเงินทุน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15.5 ล้านบาท) จากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีและจากการบริจาคทุนส่วนตัวของ มร. บิล ฟอร์ด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใน 20 ประเทศทั่วโลกและ 14 องค์กรในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 47 โครงการ

“การคืนสิ่งดีๆ สู่สังคมเป็นสิ่งที่ฟอร์ดให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่บุคลากรของเราทำอยู่เสมอ” มร. บิล ฟอร์ด ประธานบริหาร ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “เราได้รับคำถามมากมายจากพนักงานว่า พวกเราจะมีส่วนช่วยรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้อย่างไรบ้าง โครงการระดมทุนนี้จึงมีความหมายต่อพนักงานฟอร์ดมาก เพราะเราได้มีส่วนร่วมต้านภัยโควิด-19 แม้ในช่วงเวลาที่เราไม่สามารถออกจากบ้านได้”

ทั้งนี้ 29% หรือเกือบ 1 ใน 3 ของเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด จะนำไปใช้ในโครงการเพื่อบรรเทาความหิวโหย รองลงมาด้วยสัดส่วน 24% นำไปสนับสนุนด้านความต้องการพื้นฐาน ได้แก่อาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม อีก 19% นำไปช่วยเหลือด้านการศึกษา และส่วนที่เหลือถูกนำไปใช้พัฒนาโครงการด้านสุขอนามัย รวมถึงการสนับสนุนการแสดงผลงานศิลปะออนไลน์ และการจ้างงานในสถาบันที่ให้การศึกษาในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ในประเทศไทย ฟอร์ดร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association หรือ PDA) นำเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดกว่า 748,000 บาท ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานในจังหวัดขอนแก่น ด้วยการสร้างรายได้ในระยะสั้นและสร้างอาชีพทดแทนในระยะยาว โดยในเดือนเมษายน PDA ได้ใช้เงินทุนเริ่มต้นโครงการที่ได้รับจากกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ช่วยผู้ได้รับผลกระทบกว่า 50 คนให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวจากการเย็บหน้ากากอนามัยทั้งหมด 6,000 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานแนวหน้าและชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลน และช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ยังมีแผนจัดฝึกอบรมอาชีพเกษตรแบบเร่งด่วน เพื่อความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการจ้างงานให้สามารถจุนเจือการบริโภคในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

“สถานการณ์แพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราในทุกๆ ด้าน ทำให้การทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมขององค์กรไม่แสวงผลกำไรในชุมชนต่างๆ เป็นไปได้ยากขึ้น” นางแมรี่ คัลเลอร์ ประธานกองทุนฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี กล่าว “ฟอร์ดขอขอบคุณความมีน้ำใจของเหล่าพนักงาน และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่ทำให้เราสามารถสนับสนุนโครงการต่างๆ ทั่วโลกเพื่อสืบสานกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรไม่แสวงผลกำไรเหล่านี้ต่อไป”

โครงการระดมทุนต้านภัยโควิด-19 นี้ อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กร GlobalGiving ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของฟอร์ดมายาวนานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลก ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนีได้ที่ www.fordfund.org/covid19


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |