รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม แรงต่อเนื่อง

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม แรงต่อเนื่อง

เอช เซม มอเตอร์ โดย คุณรัตชนก หวังเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 2
จากขวา) ร่วมกับ คุณประเพลิน เกษมโอภาส ผู้อำนวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ที่ 3 จากขวา) จัดกิจกรรม EV Bike Talk & Test พูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สาธิตการใช้งานสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ H SEM POWER STATION และให้ผู้สนใจโดยเฉพาะวินมอเตอร์ไซค์บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เอช เซม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์รับจ้างในมหาวิทยาลัยเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ณ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |