กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ 100 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กระจายการส่งมอบผ่านเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ให้แก่โรงพยาบาล 96 แห่งทั่วประเทศ

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ 100 เตียง

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ (Negative Pressure Mobile Bed) 100 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลครบทั้ง 96 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท พร้อมทั้งผนึกกำลังจากเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ร่วมกระจายสิ่งของช่วยเหลือสังคมไทยท่ามกลางวิกฤตไวรัสโควิด-19  ประกอบด้วยเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบที่ได้พัฒนาจากแนวคิดของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 100 เตียง ชุดป้องกันเชื้อ PPE 10,000 ชุด หน้ากาก Face Shield 1,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า 100,000 ชิ้น พร้อมบริการรถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย 10 คัน และรถจักรยานยนต์พยาบาล  (Motorlance) 10 คัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นำโดยนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และนายวรพจน์ พรประภา (ขวา) กรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ 2 เตียง พร้อมบริการรถพยาบาล 8 คัน ชุดป้องกันเชื้อ PPE 200 ชุด หน้ากาก Face Shield 20 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 2,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนางเกศินี วิฑูรชาติ (ที่สองจากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม (ซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ 

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย นำโดยนายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย  ส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ 5 เตียง พร้อมบริการรถพยาบาล 1 คัน รถจักรยานยนต์พยาบาล 1 คัน ชุดป้องกันเชื้อ  PPE 500 ชุด หน้ากาก Face Shield 50 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 5,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ (ขวา) คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล  นวมินทราธิราช รับมอบ 

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ได้ดำเนินการส่งมอบเตียงฯ จำนวน 100 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลต่างๆ 96 แห่งทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผนึกกำลังจากเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศในการส่งมอบเพื่อให้การกระจายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ทางกองทุนฯ ต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และขอบคุณคนไทยที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ และเพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี โดยกองทุนฯ พร้อมเคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อต้านภัยโควิด-19”

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบที่ได้รับจากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยในครั้งนี้ นับเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อวงการแพทย์ในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19  ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อหรือผู้ป่วยต้องสงสัยการติดเชื้อ ไปยังโรงพยาบาลหรือทำหัตถการภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี”

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กล่าวว่า “โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอขอบคุณกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยที่ได้ทุ่มเทพลังแรงกายและใจในการพัฒนาและต่อยอดเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบจากแนวคิดและต้นแบบของวชิรพยาบาลจนเสร็จสมบูรณ์ครบทั้ง 100 เตียง ซึ่งจะสามารถช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ที่มีความต้องการในการนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี กล่าวว่า “การได้รับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบในครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างมากในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้เข้าข่าย รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการทำหัตถการต่างๆ ภายในโรงพยาบาลได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานและบุคคลรอบข้างอีกด้วย”

พ.ญ.ฟารินดา หะยียูโซะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า “ทางโรงพยาบาลฯ ขอขอบคุณกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยเป็นอย่างสูง สำหรับเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบที่ได้รับในครั้งนี้ เรามีแผนที่จะนำไปใช้เพื่อรองรับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อนอกโรงพยาบาล และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย เตียงฯ นี้จะถูกต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ในการขนย้ายกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อทางอากาศหรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางละออง อาทิ วัณโรค หัด สุกใส เป็นต้น“

ทั้งนี้ งบประมาณของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ รวมมูลค่ากว่า40 ล้านบาท มาจากเงินสมทบจากการจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าล้วนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม และยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทุนฯ ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤต   โควิด-19 ไปได้ด้วยดี และพร้อมเดินหน้าสร้างประโยชน์สุขให้กับคนไทย ดังเจตนารมณ์ของฮอนด้าในการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อเป็นองค์กรที่สังคมไทยต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป

ภาพส่วนหนึ่งของการส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ  โดยกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับผู้แทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

มร.ทาเคชิ คัมเบะ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และตัวแทนจากบริษัทฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ บริษัท จ.เจริญชัย ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด และบริษัท เสนามอเตอร์ไซด์ จำกัด ร่วมส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบจำนวน 1 เตียง ชุดป้องกันเชื้อ PPE 100 ชุด หน้ากาก Face Shield 10 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ (ที่สี่จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ 

ผู้แทนคณะกรรมการมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และตัวแทนของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก บริษัท ป.เปามอเตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมส่งมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบจำนวน 1 เตียง ชุดป้องกันเชื้อ PPE 100 ชุด หน้ากาก Face Shield 10 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นพ.สุนทร โรจนสุริยาวงศ์ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. ฮอนด้า เฟิร์ส บจก. ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  บจก. ปทุมสยาม บจก. โหงวฮะ ฮอนด้า รังสิต บจก. นวนคร ยานยนต์ และ หจก. กิจประเสริฐยนต์ (1993) ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. เมืองประจวบฮอนด้า ออโตโมบิล พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. ชาญธุรกิจ บจก. เอ็น.ซี.เค.มอเตอร์ และ หจก. สหฮอนด้า ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. ศรีราชาฮอนด้า ออโตโมบิล พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. ป.ยานยนต์ และ บจก. อิสเทิร์นฮอนด้า ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า  บจก. สมุทรปราการ ฮอนด้าคาร์ส์ (1996) บจก. ฮอนด้า พรีเมียร์ แพรกษา บจก. พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า  หจก. ส.ว.เทพายนต์ บจก. ฮอนด้า สมุทรปราการ และ บจก. เอส.พี.เค.สมุทรปราการ ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. สมุทรสาคร ฮอนด้าคาร์ส์ และตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. สี่มิตรมหาชัย บจก. ฮอนด้ามหาชัย สกลการวัฒนา  บจก. ชลธารออโต้ไบค์ (2001) และ บจก. เอ็มมอเตอร์ (1994) ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. สุราษฎร์ธานี ฮอนด้า ออโตโมบิล  บจก. ฮอนด้า ไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี บจก. ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี และ บจก. บ้านดอนปิยะกลการ ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก.นราธิวาส ฮอนด้าคาร์ส์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. พิธานพาณิชย์ (สุไหงโกลก) ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า จก. พิจิตรฮอนด้าคาร์ส์ พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. ไทยสิริเซลส์แอนด์เซอร์วิส บจก. ศักดิ์ชัยเซ็นเตอร์ หจก. สมบัติพานิชเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก. พรสมพิศมอเตอร์เซลส์ และ  บจก. เอส.ที. มอเตอร์ไบค์ ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า หจก.เที่ยงธรรมมอเตอร์  หจก.จงเกษมมอเตอร์น่าน และ หจก.คูกวงหลี ส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์  ให้แก่ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน

ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า บจก. ฮอนด้าเลาเจริญยโสธร พร้อมด้วยตัวแทนผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า บจก. เกียรติสุรนนท์ยโสธรส่งมอบเตียงผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบและอุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |