กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ผนึกกำลังเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้ากระจายการส่งมอบ “หน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก” 1,000 ชิ้นและเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ 100 ตัว ไปยัง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเคียงข้างชาวไทย ต้านภัยโควิด-19

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ส่งมอบ “หน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก”

ในวันนี้ กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อเคียงข้างคนไทยในการก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้ผนึกกำลังเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการกระจายการส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมทั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า จำนวน 100 ชิ้น รวมมูลค่า 40 ล้านบาท ให้แก่กรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เพื่อนำไปจัดสรรและใช้งานทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ตามความต้องการของแต่ละจังหวัดต่อไป โดยเริ่มดำเนินการส่งมอบตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม และจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2564

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนกองทุนฮอนด้าฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้นวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกผลิตได้สำเร็จและสามารถนำมาใช้งานจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อแก่บุคลากรทางการแพทย์และให้การรักษาแก่ผู้ป่วย ทั้งวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์หน้ากากฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ร่วมทดสอบและรับรองการรั่วซึม คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่ร่วมทดสอบและรับรองการใช้งาน และที่สำคัญคือ ลูกค้าฮอนด้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ ในครั้งนี้เครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ได้ร่วมผนึกกำลัง ดำเนินการส่งมอบไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยหวังว่านวัตกรรมนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ได้”

นวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและแรงดันบวก ของกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือตัวหน้ากาก ท่อแรงดันอากาศ และเครื่องผลิตแรงดันอากาศ โดยมีหลักการทำงานและประโยชน์ ดังนี้

  • เมื่อปรับระบบให้เป็นฟังก์ชันแรงดันบวก จะเปลี่ยนเป็น “หน้ากากแรงดันบวก” ให้บุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยระบบจะทำการกรองอากาศที่ปนเปื้อนจากภายนอกเข้ามาภายในหน้ากาก
  • เมื่อปรับระบบให้เป็นฟังก์ชันแรงดันลบ จะเปลี่ยนเป็น “หน้ากากแรงดันลบ” ให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สวมใส่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปทำการรักษาภายในโรงพยาบาล เพื่อช่วยป้องกันเชื้อไม่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่น โดยระบบจะทำการกรองอากาศที่ปนเปื้อนจากภายในหน้ากากก่อนปล่อยสู่ภายนอก
  • อากาศที่ปนเปื้อนทั้งจากภายในหน้ากากแรงดันลบ และภายนอกหน้ากากแรงดันบวก จะถูกกรองผ่านฟิลเตอร์ HEPA ระดับ 14 ซึ่งมีความสามารถในการกรองได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน อากาศที่ถูกกรอง จะมีความบริสุทธ์ถึง 99% (มีประสิทธิภาพในการกรองสูงกว่าหน้ากาก N95) นอกจากนี้ยังมีระบบ Microcontroller ที่สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ถึง 5 ระดับ ช่วยให้อากาศถ่ายเทและลดความร้อนในการสวมใส่ มีน้ำหนักเบาเพราะใช้แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึง 4-6 ชั่วโมง

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่เราทุกคนต้องไม่ประมาท และร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้ง กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจและจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทย เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน เพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ไปได้ด้วยดีอีกครั้ง และจะเดินหน้าสร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |