มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ผนึกกำลังกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย พร้อมเครือข่ายธุรกิจ และพนักงานฮอนด้า สานต่อเจตนารมณ์เพื่อสังคมไทย ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2563 สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย พร้อมเครือข่ายธุรกิจ และพนักงานฮอนด้า ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีปี 2563

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย นำโดย นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย และ มร. มาซายูกิ อิงาราชิ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง จากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย เครือข่ายธุรกิจ และพนักงานฮอนด้า ผนึกกำลังจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ร่วมถวายเงินบริจาคจำนวน 5,321,289 บาท ถวายแด่ พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ในด้านสาธารณูปโภค และการพยาบาล

โดยกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีฮอนด้า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ได้ผนึกกำลังของคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยทั้ง 11 บริษัท พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ และบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน ร่วมนำรายได้จากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุมาอย่างต่อเนื่องกว่า 27 ปี รวมทั้งสิ้นกว่า 138 ล้านบาท โดยทางวัดพระบาทน้ำพุได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงสมทบทุนในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ศาลาอเนกประสงค์อาคารเมตตาธรรม (โรงพยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์) เตาเผาขยะติดเชื้อ โรงซักรีด อาคารปฏิบัติธรรม อาคารเรียนสมเด็จพระญาณสังวร อาคารปฏิบัติการด้านการพยาบาล และอาคารสุขขะวรรักษ์  เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของมูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายโครงการ โดยมีพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และการช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยธรรมต่างๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |