ฮอนด้าเผยโฉม 6 เยาวชนสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์”

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์  ครั้งที่ 8” ภายใต้แนวคิด “ทะยานสู่ฝัน ขับเคลื่อนพลังคิด(ส์)” ผู้ชนะเลิศ ระดับประถมต้น ได้แก่ ด.ญ.สุชาดา วิริยะพรศรี จากผลงาน “ก้อนเมฆส่งจดหมาย” สำหรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมปลาย ได้แก่  ด.ช.วริท วิจิตรวรศาสตร์ จากผลงาน “ตู้รีดผ้าอัตโนมัติ”  รับรางวัลแห่งเกียรติยศ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลเข้าร่วมค่ายเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คิดส์” เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเยาวชนไทยและญี่ปุ่น ที่บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์  ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

นางอรนุช  พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพราะฮอนด้าเชื่อว่าจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์นั้นคือพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการฮอนด้า อาซิโม ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีแล้ว เพื่อเปิดโอกาส ให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และกล้าแสดงออก”
 
สำหรับการประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO)              คุณศุ-บุญเลี้ยง ศิลปิน นักคิด นักเขียนอิสระ คุณวรพล พุฒจ้อย ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ บริษัท  อสมท จำกัด (มหาชน) คุณภัทรีดา ประสานทอง นักวาดภาพประกอบชื่อดัง ร่วมคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 สำหรับระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล จากกว่า 35,000 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศ 
 
รายชื่อเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 คนมีดังต่อไปนี้ 
 
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
 
รางวัลชนะเลิศ
 
ชื่อ: ด.ญ.สุชาดา วิริยะพรศรี (ชมพู่)
โรงเรียน: สุเหร่าบางมะเขือ
ผลงาน: ก้อนเมฆส่งจดหมาย รางวัลชนะเลิศ
 
ชื่อ: ด.ช.วริท วิจิตรวรศาสตร์ (ว่าน)
โรงเรียน: กรุงเทพคริสเตียน
ผลงาน: ตู้รีดผ้าอัตโนมัติ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
ชื่อ: ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ โพธิ์พูลเงิน (แยมโรล)
โรงเรียน: วัดบางพลีใหญ่ใน
ผลงาน: กระเป๋ากันลืมอัจฉริยะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
ชื่อ: ด.ญ.ณภัทรชญา อมรมานัส (ปราง)
โรงเรียน: เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ผลงาน: แว่นตื่นตัว
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อ: ด.ญ.ทัตชา วัชโรบล (ลูกแก้ว)
โรงเรียน: เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
ผลงาน: ที่จับคนทำผิดกฎหมาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
ชื่อ: ด.ญ.ภัคนันท์ อำชัยภูมิ (เดียร์)
โรงเรียน: ศุภวรรณ
ผลงาน: กำแพงป้องกันการแหกคุก
 
เพื่อการพัฒนาส่งเสริมพลังความคิดสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ฮอนด้ายังเตรียมจัดทำ “คู่มือกระตุ้นจินตนาการ Super Idea” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นคู่มือการเรียนการสอนให้กับครู ตลอดจนผู้ปกครองที่สนใจนำไปใช้ประกอบการพัฒนาด้านศักยภาพ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนให้เป็นรูปธรรมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ  รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา  ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (FIBO) รศ.ดร. บังอร เสรีรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ คุณศุ บุญเลี้ยง และดร. จิตรา ดุษฎีเมธา ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพเด็ก ร่วมพัฒนาคู่มือฯ ดังกล่าว
 
“ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 6 คน ที่สามารถคว้ารางวัลมาครอง ในช่วงของการคัดสรรผลงานจินตนาการมีผลงานมากมายที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางความคิดของเยาวชนที่มีต่อตนเองและสังคมรอบข้างได้อย่างน่าประทับใจ  ดิฉันขอเป็นแรงใจให้เยาวชนไทยหมั่นฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นก้าวต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไม่ย่อท้อ  และโครงการฯนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อเป็นเวทีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันและจินตนาการสำหรับเยาวชนไทยต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังตอกย้ำถึงพันธสัญญาต่ออนุชนรุ่นหลัง ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่” นางอรนุชกล่าวในตอนท้าย
 
{phocagallery view=switchimage|basicimageid=7599|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}
 
{phocagallery view=switchimage|basicimageid=7600|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}
 
{phocagallery view=switchimage|basicimageid=7601|switchheight=480|switchwidth=640|switchfixedsize=0}
 
 
เกี่ยวกับโครงการ ฮอนด้า ซูเปอร์ไอเดีย คอนเทสต์
โครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ไอเดีย คอนเทสต์” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2548 มีต้นกำเนิดจากโครงการ ฮอนด้า คิดส์ ไอเดีย คอนเทสต์ ของบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รักความท้าทาย กล้าที่จะทำความฝันให้เป็นจริง โดยเปิดรับไอเดียสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคตที่สนุก สร้างสรรค์ และมีประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนระดับประถมศึกษาจากทั่วประเทศ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรางวัลทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
 

 

 


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)