ฮอนด้า คว้า 4 รางวัลมาตรฐานความปลอดภัยจาก ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 นำโดย ฮอนด้า ซีอาร์-วี และฮอนด้า ซีวิค ตอกย้ำแบรนด์ที่ส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพและมอบความมั่นใจในการขับขี่ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอันล้ำสมัย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนนและการส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกค้า ตอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของรถยนต์ฮอนด้า ด้วยการคว้า 4 รางวัลด้านความปลอดภัย จาก ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 นำโดย 2 รางวัล Excellence Award ในฐานะแบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวต่อเนื่องครอบคลุมในทุกรุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Consistent 5-Star Ratings Across All Models 2021-2023) และเป็นแบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวจำนวนมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Most 5-Star Ratings 2021-2023) พร้อมกันนี้ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ยังได้รับรางวัลการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด (Best Safety Performance in Adult Occupant Protection: AOP) และฮอนด้า ซีวิค ได้รับรางวัล Excellence Award ในการเป็นรถซีดานที่ดีที่สุด โดยความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัย อีกทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะในภูมิภาคอาเซียนไปอีกขั้น สอดคล้องกับเป้าหมายของฮอนด้าในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ และลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero Traffic Collision Fatalities) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050)

สำหรับ 4 รางวัล ASEAN NCAP Grand Prix Awards 2024 ที่ฮอนด้าได้รับ ได้แก่

 • แบรนด์รถยนต์ฮอนด้า ได้รับรางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 2 รางวัล
 • แบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวได้อย่างต่อเนื่อง
  ครอบคลุมในทุกรุ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566
  (Consistent 5-Star Ratings Across All Models 2021-2023) แม้จะมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลแบบใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN NCAP Roadmap 2021-2025) ที่เข้มงวดขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมา
 • แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวจำนวนมากที่สุด ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2566 (Most 5-Star Ratings 2021-2023)
 • ฮอนด้า ซีอาร์-วี เจเนอเรชันที่ 6 ได้รับรางวัลการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด (Best Safety Performance in Adult Occupant Protection: AOP) และยังได้รับคะแนนรวมสูงสุดจากการทดสอบ โดยรุ่นที่นำไปใช้ในการทดสอบครั้งนี้ เป็นซีอาร์-วี รุ่นที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ 5 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
 • ฮอนด้า ซีวิค เจเนอเรชันที่ 11 ได้รับรางวัลความปลอดภัยยอดเยี่ยม (Excellence Award) ในการเป็นรถซีดานที่ดีที่สุด (Best Sedan) ซึ่งพิจารณาจากคะแนนด้านความปลอดภัยโดยรวมในหลายด้าน
  โดยฮอนด้า ซีวิค ได้รับคะแนนรวมสูงสุดในกลุ่มรถซีดาน

สำหรับงาน ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asian) Grand Prix Awards 2024 เป็นงานที่จัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในการคว้ามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนและสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยให้เพิ่มสูงขึ้นในอาเซียน

ความสำเร็จครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของฮอนด้า ในการนำเสนอและส่งมอบยนตรกรรมคุณภาพที่มาพร้อมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอันล้ำสมัย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทั้งสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้รถใช้ถนน
ทุกคน สอดคล้องกับเป้าหมายในการสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วโลกให้เป็นศูนย์ (Zero  Traffic Collision Fatalities) ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนภายในปี
พ.ศ. 2593 (Honda Target 2050) โดยฮอนด้าจะยังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
เพื่อส่งมอบยนตรกรรมที่มอบความสะดวกสบายควบคู่กับความปลอดภัยสูงสุดต่อไป

ปี ค.ศ.ประเภทรางวัลรุ่น/เทคโนโลยี
2024สมรรถนะด้านความปลอดภัยในด้าน การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดซีอาร์-วี (รุ่นปี 2023)
ความปลอดภัยยอดเยี่ยม  รถซีดานที่ดีที่สุดซีวิค (รุ่นปี 2021)
แบรนด์ที่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยยอดเยี่ยมระดับ 5 ดาวต่อเนื่อง ครอบคลุมในทุกรุ่น ระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2566รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่ ซีวิค บีอาร์-วี เอชอาร์-วี
และซีอาร์-วี
แบรนด์ที่มีรถยนต์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาว จำนวนมากที่สุด ระหว่างปีพ.ศ. 2564 – 2566รถยนต์ฮอนด้า ได้แก่ ซีวิค เอชอาร์-วี บีอาร์-วี ดับเบิลยูอาร์-วี และซีอาร์-วี
2020สมรรถนะด้านความปลอดภัยยอดเยี่ยมคะแนนรวมแอคคอร์ด (รุ่นปี 2019)
การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่
การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยมรถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่องซิตี้ (รุ่นปี 2020)
2018อาเซียน เอ็นแคป ยอดเยี่ยมรถยนต์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวต่อเนื่องซีอาร์-วี (รุ่นปี 2017)
สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชนรถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสาร
ที่เป็นเด็ก
2016สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชนรถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ซีวิค (รุ่นปี 2016)  
รถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุด ในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุด จากผู้ผลิตรถยนต์เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ ฮอนด้า เซนส์ซิ่ง (Honda SENSING)
รางวัลรถยนต์ระดับ 5 ดาว ด้วยราคา
ที่น่าเป็นเจ้าของที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามซิตี้ (รุ่นปี 2014)
รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของ ในประเทศฟิลิปปินส์แจ๊ซ (รุ่นปี 2014)
รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศบรูไนและสิงคโปร์เอชอาร์-วี (รุ่นปี 2015)
รางวัลระดับ 5 ดาว ด้วยราคาที่น่าเป็นเจ้าของในประเทศอินโดนีเซียบีอาร์-วี (รุ่นปี 2016)
2014สมรรถนะด้านการปกป้องจากการชนรถยนต์ซีดานขนาดกลางสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็กซิวิค (รุ่นปี 2013)
คะแนนรวมที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ซิตี้ (รุ่นปี 2014)
รถยนต์ซีดานขนาดเล็กสำหรับครอบครัวที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่
รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ซีอาร์-วี (รุ่นปี 2013)  
รถยนต์สปอร์ตอเนกประสงค์ที่ดีที่สุดในส่วนการปกป้องผู้โดยสาร
ที่เป็นเด็ก
เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตรถยนต์ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch)

เกี่ยวกับ ASEAN NCAP

การทดสอบการชนเพื่อทดสอบสมรรถนะด้านความปลอดภัยของรถยนต์ของ ASEAN NCAP (ASEAN New Car Assessment Program) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินสมรรถภาพรถยนต์ใหม่ หรือ NCAP (New Car Assessment Program) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน กระตุ้นให้เกิดการรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัย รวมถึงสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประชาคมอาเซียน) ทั้งนี้ การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการทดสอบการชนของ ASEAN NCAP เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ASEAN NCAP และสถาบันวิจัยยานยนต์ประเทศญี่ปุ่น (JARI)


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |