ราคา AD โฆษณา

 

ราคา AD โฆษณา
ปกหน้า

ราคา 100,000 บาท
 • แถมหน้าใน 8 หน้า
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7%
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบพร้อม Banner Link หน้า Home
 • Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 6 เดือนคลิปหนังโฆษณา TVC หน้า Home Page ในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 1 เดือน
ปกหน้าใน (หน้า 2-3)

ราคา 60,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม Banner Link หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 6 เดือน
ปกหลัง

ราคา 35,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม Banner Link หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 6 เดือน
คู่ 2 (หน้า 4-5)

ราคา 50,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 6 เดือน
คู่ 3 (หน้า 6-7)

ราคา 45,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
คู่ 4 (หน้า 8-9)

ราคา 40,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
คู่ 5 (หน้า 10-11)

ราคา 35,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
คู่ 6-11

ราคา 25,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
หน้าในธรรมดา(คู่ละ)

ราคา 18,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
หน้าในธรรมดา(คู่ละ)

ราคา 18,000 บาท
 • ราคาโฆษณาไม่รวม VAT 7% และไม่รวมการออกแบบหน้าโฆษณา
 • พร้อม LOGO LINK หน้า Home Pageในเวปไซด์ www.iamcar.net เป็นเวลา 3 เดือน
หนังโฆษณา TVC – ราคา

ราคา 7,000 บาท
 • (ความยาวไม่เกิน 45 วินาที)
 • ราคาโฆษณา TVC ไม่รวม VAT 7%
ADVERTISING FLASH ANIMATION

ราคา 3,000 บาท
 • ทุกตำแหน่ง (จากตำแหน่งที่เลือก)
 • ราคา FLASH ไม่รวม VAT 7%

* ขนาด AD 1024×768 pixel
* ขนาดคลิปหนังโฆษณา TVC 350 x 290 pixel ไม่เกิน 45 วินาที

สนใจติดต่อโฆษณา
คุณกรพิทักษ์ ลีฬหะพันธุ์ 08-2572-3026
คุณปิยธิดา คิดอ่าน 08-5041-0723
Office : 0-2939-1403 Fax: 0-2749-0046

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |