ราคาโฆษณา

A1 Header Image Slide Show

BANNER Size 445 x 215 Pixel (Header Image Slide Show) ส่วนบนซ้ายของเว็บเพจ ตำแหน่งที่ A1 เป็นโฆษณารูปภาพที่แสดงอยู่ด้านบน เด่นที่สุด ประกอบไปด้วยรูปภาพ แบบ Slide Show 5 รูปภาพนิ่ง มีข้อความบรรยายใต้ภาพ 30 ตัวอักษรต่อ 1 รูป โฆษณาของท่านจะขึ้นแสดงตลอด แต่จะมีการเปลี่ยนรูปทุก 5 วินาที เพื่อให้ทุกรูปได้มี โอกาสแสดงในตำแหน่งที่ดีเท่าๆ กัน

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 50,000 บาทต่อเดือน สำหรับโฆษณารายเดียว
 • ราคา 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับโฆษณาสลับการแสดงผลไม่เกิน 5 Banner

A2 Header Flash Banner

BANNER Size 445 x 215 Pixel (Header Flash Banner) ส่วนบนขวาของเว็บเพจ ตำแหน่ง A2 เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหว ที่แสดงอยู่ด้านบนขนาดใหญ่และโดดเด่นที่สุด

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 50,000 บาทต่อเดือน

A3 Special Banner

BANNER Size 940 x 125 Pixel (Special Banner) เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหวขนาด ใหญ่และโดดเด่นชัดเจน เหมาะสำหรับการลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 40,000 บาทต่อเดือน

A4 Special Banner

BANNER Size 940 x 125 Pixel (Special Banner) เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหวขนาด ใหญ่และโดดเด่นชัดเจน เหมาะสำหรับการลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 35,000 บาทต่อเดือน

A5 Special Banner

BANNER Size 940 x 125 Pixel (Special Banner) เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหวขนาด ใหญ่และโดดเด่นชัดเจน เหมาะสำหรับการลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 35,000 บาทต่อเดือน

A6 Logo Sponsor Link

BANNER Size 125 x 90 Pixel (Logo Sponsor Link Banner) เป็นโฆษณาที่สามารถ Link ไปยัง Website ที่ต้องการ เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร

หมายเหตุ: โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์

 • ราคา 3,000 บาทต่อเดือน

 

B1 VDO

VDO Size 320 x 240 จัดวางอยู่ใน VDO Player ของหน้า Home Page ตำแหน่ง VDO จัดวางอยู่ข้าง Social Network ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสังคม Online สามารถใช้เป็น TVC Ad ได้ เหมาะสำหรับการลงโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์และจัดกิจกรรมส่งเสริม การตลาด ที่ต้องการให้ได้อรรถรสในการชมภาพและเสียง

หมายเหตุ: โฆษณาจะแสดงเฉพาะหน้า Home Page เท่านั้น

 • ราคา 45,000 บาทต่อเดือน (TVC ไม่เกิน 45 วินาที)

B2,B3,B4 Flash Banner

BANNER Size 690 x 100 Pixel (Banner) เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหว เหมาะสำหรับ การลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการตลาด จัดวางอยู่ระหว่าง E-Magazine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการ Download คือ iAMCAR VAEIRTY E-MAGAZINE

หมายเหตุ:โฆษณาจะแสดงเฉพาะหน้า Home Page เท่านั้น

 • ราคา 20,000 บาทต่อเดือน

B5 Image Banner

BANNER Size 210 x 80 Pixel (Image Banner) เป็นโฆษณาแบบภาพนิ่ง เหมาะ สำหรับการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและส่งเสริมการตลาด จัดวางอยู่ระหว่าง เนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Content

หมายเหตุ: โฆษณาจะแสดงเฉพาะหน้า Home Page เท่านั้น

 • ราคา 7,000 บาทต่อเดือน

C1 Image Banner

BANNER Size 210 x 400 Pixel (Flash Banner) เป็นโฆษณาแบบเคลื่อนไหวอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของเวปไซด์ ขนาดใหญ่และโดดเด่นที่สุด เป็นตำแหน่งที่สร้างความสนใจให้กับสินค้าและการบริการ

หมายเหตุ: โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์ และอยู่ด้านซ้ายของเวปไซด์

 • ราคา 25,000 บาทต่อเดือน

C2 Image Banner

BANNER Size 210 x 60 Pixel (Image Banner) เป็นโฆษณาแบบภาพนิ่งอยู่ตำแหน่งด้านซ้ายของเวปไซด์ เป็นตำแหน่งที่สร้างความสนใจให้กับสินค้าและการบริการ

หมายเหตุ: โฆษณาจะแสดงทุกหน้าของเวปไซด์ และอยู่ด้านซ้ายของเวปไซด์

 • ราคา 5,000 บาทต่อเดือน

***หมายเหตุ ราคาการลงโฆษณาบนเวปไซด์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%***


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |