อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิญร่วมสัมผัสความพอเพียง ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง”

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

อีซูซุ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เชิญร่วมสัมผัสความพอเพียง ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ

“สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” 

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

ความพอเพียงในการดำรงชีวิต เป็นพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองได้ โดยหาตนเองให้เจอว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคม และสามารถนำสิ่งเหล่านั้นมาช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้สังคมอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จึงได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เชิญชวนทุกท่าน ร่วมสัมผัสความพอเพียงที่เพียงพอตามแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ

โดยภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดที่ 16  นี้ สร้างขึ้นจากชีวิตจริงของ เปิ้ล-ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่รื่นรมย์ ดีกรีนักเรียนนอก แต่หัวใจเกษตร เป็นนักพัฒนาที่พลิกพื้นที่ 200 ไร่ทำเกษตรผสมผสานโดย  การน้อมนำเอาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ พร้อมให้ความรู้ พัฒนาชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและดำเนินธุรกิจได้อย่างพอเพียง ด้วยจุดมุ่งหมายของอีซูซุและเมเจอร์ที่ตั้งใจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคน จึงได้มีการนำมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ในชื่อชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง”

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

 กลุ่มตรีเพชร โดย คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ  บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า  “เนื่องจากในปีนี้ครบรอบ 60 ปีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของอีซูซุ เราจึงได้จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ขึ้นมาจำนวน 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกได้จัดทำในชื่อ ชุด “ความสุขออกแบบได้” นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของ คุณเบส – วิโรจน์  ฉิมมี เจ้าของบ้านไร่ไออรุณ ที่พัฒนาบ้านเกิดของตนเองให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง และเรื่องที่สองนี้ในชื่อชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง”

จากเรื่องราวของ คุณเปิ้ล-ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่รื่นรมย์ ที่นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้มาจากการเรียนในต่างประเทศมาพัฒนาพื้นที่ 200 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานโดยการน้อมนำเอาปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ อีกทั้งยังมีการให้ความรู้กับชาวบ้าน เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยอีซูซุได้จัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดเรื่องความพอเพียง ที่เราฉายผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ฯ ตลอดมาจนถึงครั้งนี้ จะสามารถเข้าถึงคนไทยทุกเพศทุกวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเดินทางค้นหาความสุขให้กับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เรามีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าอีซูซุ ได้ดูหนังในราคาเพียง 60 บาท จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All-New Isuzu D-Max, Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทั่วประเทศ”

ด้าน คุณนิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมกับอีซูซุจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราได้ร่วมกันจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนไทยได้ปฏิบัติตาม ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

ทาง เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เป็นผู้เผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำนวน 113 สาขา 662 โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เชื่อว่าจะสามารถส่งผ่านเรื่องราวดี ๆ เหล่านี้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อปลูกฝังค่านิยมปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งจะเติบโต  เป็นพลังหลักของสังคม และเชื่อว่าแนวคิดความพอเพียงจะช่วยให้คนไทยมีความสุขอย่างยั่งยืน”

ภายในงานเนรมิตบรรยากาศของไร่รื่นรมย์ พร้อมด้วยพืชผักสมุนไพรพร้อมป้ายแสดงความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และร่วมสัมผัสถึงบรรยากาศตลาดเมืองเหนือ อันแสนอบอุ่น เรียบง่าย ไปกับกาดหมั้ว คัวแลง โดยมี เป๊ก-เปรมณัช สุวรรณานนท์  รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ร่วมพูดคุยถึงแรงบันดาลใจดีๆ ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของ เปิ้ล-ศิริวิมล กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่รื่นรมย์ เด็กนอกผู้หลงใหลในวิถีเกษตร นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับ นิว-นภัสสร ภูธรใจ ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่ยังคงหลงในเสน่ห์วิถีไทย ซึ่งกำลังมีแผนพัฒนาผืนนาที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองให้เป็นท้องทุ่งสมัยใหม่ ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

รวมไปถึงการสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพ “ข้าวยำไร่ทุ่ง” ที่เป็นซิกเนเจอร์ดิชของไร่รื่นรมย์ ปิดท้ายความพิเศษกับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด สุขเพียงพอ เพราะพอเพียงอย่างยิ่งใหญ่ผ่านโรงภาพยนตร์ดิจิตอลสมบูรณ์แบบ มาตรฐานระดับ World Class ภาพและเสียงคมชัด สมจริง ซึ่งจะทำให้แขกผู้มีเกียรติได้สัมผัสสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีความบันเทิงไปพร้อมกับความประทับใจที่ได้รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดดังกล่าว สำหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์, อีจีวี, พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์ และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ (ยกเว้นสาขา ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต)

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง

ร่วมสัมผัสความพอเพียงตามแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ทำให้ชุมชนและสังคมอยู่ได้อย่างยั่งยืน เข้มแข็ง ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุด “สุขเพียงพอ เพราะพอเพียง” ที่จะทำให้ทุกคนรู้จักความหมายของคำว่า “พอเพียง” ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทั่วประเทศ พร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |