อีซูซุและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันจัดการศึกษา “ระบบทวิภาคี”

กลุ่มอีซูซุในฐานะผู้นำเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลระดับโลก ร่วมกับสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานต่อความร่วมมือทางวิชาการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยการจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับที่ 3 จัดตั้งโครงการ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” เน้นใช้ความรู้สู่การปฏิบัติจริง เพื่อความเป็นเลิศด้านยานยนต์ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

isuzu

มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เผยว่า   “กลุ่มอีซูซุมีนโยบายหลักในการร่วมเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาการอาชีวศึกษาไทยอย่างจริงจัง โดยได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาแล้ว 2 ฉบับ ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์และรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และได้ขยายขีดความร่วมมือเพิ่มขึ้นใน ปี พ.ศ. 2552 ด้วยการจัดให้มี “การอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศอาชีวศึกษา-อีซูซุ” ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างล้นหลามและสำหรับในปี พ.ศ.  2553 นี้ กลุ่มอีซูซุได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3

isuzu

นั่นคือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกลุ่มอีซูซุ เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับอาชีพช่างยนต์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิชาช่างยนต์มาประยุกต์ใช้ได้จริงปัจจุบันกลุ่มอีซูซุซึ่งมีเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีบุคลกรผู้เปี่ยมไปด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง  พร้อมที่จะรองรับการศึกษาภาคปฏิบัติของระบบทวิภาคีได้อย่างทั่วถึง”

isuzu

สำหรับโครงการ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” นี้ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติที่ศูนย์บริการอีซูซุทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับประสบการณ์เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มอีซูซุที่มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับโลก ตามแนวคิด “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |