5 อาชีพ ที่ ธนาคาร อาจไม่ปล่อยกู้

career_loan_risk_01

อาชีพ คือการหาเลี้ยงเพื่อดำรงชีพ มนุษย์ทุกคนล้วนมีความอยากได้ อยากมีด้วยกันทั้งนั้น เมื่อมีความอยาก จึงเกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มา และเมื่อเงินในกระเป๋าไม่พอ การกู้หนี้ยืมสินจึงเกิดขึ้น มิเช่นนั้น จะมีสถาบันการเงินเกิดขึ้นมาทำไม ด้วยเหตุนี้ เราไปดูกันว่า หากจะกู้เพื่อนำมาซื้อปัจจัยดำรงชีพ มีอาชีพใดบ้างที่ค่อนข้างยากที่สถาบันการเงินจะปล่อยกู้ให้เรา

 

อาชีพ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ได้เงิน

1. ทหาร ตำรวจ

แม้จะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีในสังคมค่อนข้างมาก และยังมีความมั่นคงในระดับสูง แต่สถาบันการเงินมองว่า นี่คืออาชีพที่มีความเสี่ยงสูง อาจเสียชีวิตได้แบบกะทันหัน จึงเป็นเหตุผลที่ธนาคารจะไม่ค่อยปล่อยกู้ โดยไม่บอกเหตุผลกับเราตรงๆ นอกจากนี้ อาชีพทหาร ตำรวจ ยังสามารถพกพาอาวุธได้ จึงเป็นเหตุให้การติดตามทวงถามหนี้เป็นไปได้ยากด้วยเช่นกัน แต่ก็ยกเว้น ทหาร ตำรวจที่เป็นแพทย์ไว้นะ

 

2. พนักงานฟรีแลนซ์

อาชีพเหล่านี้รายได้ไม่แน่นอน แม้หลายคนจะทำรายได้มากกว่าพนักงานประจำก็ตาม จึงไม่แปลกที่ ธนาคาร จะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มอาชีพนี้

 

3. ผู้รับเหมา เจ้าของกิจการ

กิจการอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ ธนาคารอาจพิจารณาปล่อยกู้ให้สินเชื่อได้ แต่สถาบันการเงินที่เป็น non bank มักไม่ปล่อยกู้ เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้จะขอกู้ในวงเงินสูง จึงไม่อาจคาดเดาได้เลยว่ากิจการจะล่มสลายไปเมื่อไร

 

4. พ่อค้าแม่ค้าแผงลอย

รายรับแบบวันต่อวันของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า มีความเสี่ยงสูงสำหรับสถาบันการเงิน เพราะธนาคารมักกลัวว่า ถ้าปล่อยกู้ไป อาจจะไม่ได้รับคืนก็เป็นได้ เนื่องมาจากรายรับที่เข้ามาแบบวันต่อวัน ไม่รู้ว่าวันไหนจะขายดีหรือไม่ จึงไม่แปลกที่จะเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหันไปหาทางออกโดยการกู้นอกระบบ

 

5. เจ้าหน้าที่ในบ่อน

ด้วยอาชีพที่อยู่ในธุรกิจสีเทา ซึ่งผิดกฎหมายด้วยแล้ว การพนันขันต่อที่ไหน จะให้สถาบันการเงินมารับรอง แม้จะเป็นแม่บ้าน เด็กต้อนรับก็ตาม แต่ขึ้นชื่อว่าทำงานในบ่อน ย่อมไม่มีธนาคารไหนจะมาปล่อยให้เอาเงินไปใช้ได้เลย

ช่วงนี้ปลายปีเศรษฐกิจมักไหลเวียนให้ต้องจับจ่าย โดยเฉพาะรถยนต์ หรือไม่ก็ที่อยู่อาศัย ใครที่เข้าข่ายอาชีพที่ว่าทั้งหมดนี้ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้เงิน เพื่อเอามาสนองความต้องการ ยังไงก็วางแผนทางการเงินกันดีๆ ครับ