เที่ยวแม่ฮ่องสอน :: ตามรอยศรัทธาสาธุชนชาวไต … น้อมนำใจไปนมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

สำหรับมาดามแล้ว เมื่อมีโอกาสได้มาเยือนถึงเมืองสามหมอก หนึ่งในความตั้งใจที่จะไม่ยอมพลาดเลยก็คือ การต้องได้ขึ้นมาบนจุดสูงที่สุดของตัวเมืองแห่งนี้ เพื่อบันทึกความทรงจำกับทัศนนียภาพความงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยตาตัวเองจากจุดที่เรียกว่า Top View สักครั้ง และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือ การได้ตามรอยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไต (ไทใหญ่) ขึ้นมานมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู เพื่อซึมซับถึงความเชื่อ ความศรัทธา จนก่อให้เกิดศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในเมืองมาช้านาน และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองอีกด้วย

วัดพระธาตุดอยกองมู เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในเมืองแม่ฮ่องสอน เดิมชื่อว่า “วัดปลายดอย” แต่เนื่องจากตั้งอยู่บนดอยกองมูชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่า “วัดพระธาตุดอยกองมู” กันมากกว่า วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2403 โดยพ่อค้าชาวไทใหญ่ชื่อ “จองต่องสู่” เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระอูปั่นเต๊กต๊ะ ที่นิมนต์มาจากเมืองต่องกี ประเทศพม่า ต่อมา พญาสิงหนาทราชา เจ้าฟ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ได้บูรณะและสร้างเจดีย์ขึ้นมาองค์หนึ่งจากนั้นก็ได้ไปนิมนต์พระเถระชื่อ “อูเอ่งต๊ะก๊ะ” จากเมืองหมอกใหม่ ประเทศพม่ามาจำวัด ครั้นเมื่อสิ้นสมัยของพญาสิงหนาทราชาแล้ว แม่เจ้านางเมี๊ยะ ผู้เป็นหลานของเจ้าฟ้าโกหล่าน ก็ได้อุปถัมภ์วัดนี้สืบต่อมา

ศาสนสถานที่สำคัญของวัดพระธาตุดอยกองมู

พระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2403 พร้อมกับวัด ลักษณะของเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญประดับลวดลายปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานชั้นล่างสุดประดับด้วยซุ้มพระตามทิศทั้งแปด

พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระ ซึ่งนำมาจากพม่า เจดีย์องค์นี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2417 โดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก เพื่อเป็นที่ระลึกในการขึ้นครองเมือง ลักษณะของเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนสามชั้น ตรงมุมทั้งสี่ของฐานมีปูนปั้นรูปสิงห์ประดับอยู่ ฐานชั้นล่างประดับด้วยซุ้มพระแบบศิลปะมอญ ซุ้มประธานมีหลังคาประดับเรือนยอดสามยอด แต่ละยอดเป็นทรงปราสาท

พระวิหารอยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นพร้อมกันมี ลักษณะเป็นอาคารทรงโรงเปิดโล่ง หลังคาซ้อนกันสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องไม้แป้นเกร็ด ตกแต่งด้วยโลหะฉลุลวดลายประณีตงดงามตามแบบศิลปะไทใหญ่

วัดพระธาตุดอยกองมู

สถาปัตยกรรมศิลปะไทใหญ่ที่สวยงามแปลกตา  

วัดพระธาตุดอยกองมู

พระวิหารอยู่ติดกับพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ หลังคาหน้าจั่วยกเป็นช่อชั้น มุงด้วยแป้นเกร็ด ลดหลั่นกันสวยงาม

วัดพระธาตุดอยกองมู

จุดสูงที่สุดของตัวเมือง ทำให้เราสามารถมองเห็นวิวทั่วทั้งเมืองได้อย่างชัดเจน

วัดพระธาตุดอยกองมู

วิวทิวทัศน์ของเมืองแม่ฮ่องสอน ที่มองลงมาจากบนยอดดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

วัดพระธาตุดอยกองมู

พิกัด : ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
วิธีการเดินทาง :

วัดพระธาตุดอยกองมูตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากแยกทางหลวงสาย108 บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ให้ตรงขึ้นไปทางซ้ายมือ จะเป็นทางลาดยางขึ้นภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกองมู

เทศกาลงานประเพณีประจำปีของพระธาตุดอยกองมู :
  • การตักบาตรดาวดึงส์ หรือ “ตักบาตรเทโว” ที่จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา
  • งานลอยกระทงสวรรค์ จัดขึ้นในช่วงงานลอยกระทงWarning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 79