4 ข้อต้องห้าม ตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์ (ด่า) บนโลกโซลเชียล พลั้งพลาดไปอาจจะเป็นคุณที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

 

สมัยนี้เพียงมือสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง หรืออยู่ในจุดที่มีอินเตอร์เนต ก็สามารถเข้าสู่สังคมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย    การเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) นั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ การแบ่งปันข้อมูลและการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ซึ่งมีทั้ง ข่าวสารในด้านที่ดี และในด้านลบ หรือบางครั้งเราก็ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นที่โพสต์ระบายอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเราต้องใช้วิจารณญาณให้มากๆ ในการรับข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น และแพร่กระจายข่าวสารใดๆ ที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือเรื่องที่จะนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเอง และผู้อื่นนั้นเอง

 

4 ข้อต้องห้าม ตั้งสติให้ดีก่อนโพสต์ (ด่า) บนโลกโซลเชียล พลั้งพลาดไปอาจจะเป็นคุณที่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

4 เรื่อง ที่นักกฎหมายได้เตือนสติสายโซลเชียลถึงสิ่งที่ควรระมัดระวังในโพสต์แสดงความเห็น หรือระบายอารมณ์ความรู้สึก หรือ ด่า ใครค่อใคร ดังนี้

  1. การด่าผู้อื่นหยาบคาย อาจเป็นความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393)
  2. การด่าลูกหนี้ หรือทวงหนี้ หรือด่าในลักษณะทวงหนี้ อาจเป็นความผิด เพราะกฎหมายห้ามเปิดเผยความเป็นหนี้่ของลูกหนี้ให้ผู้อื่นทราบ (พรบ การทวงถามหนี้ มาตรา 11(3))
  3. การด่าใส่ความผู้อื่น หากเป็นการโพสลงเฟสบุค จะเข้าข่ายเป็นการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 มาตรา 328)
  4. การโพสต์เฟสบุคด่าตำรวจ เพราะได้กระทำการตามหน้าที่ เช่น ได้ใบสั่งมา แล้วมาโพสด่าตำรวจ อาจเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 136)

 

ทั้งนี้ การโพสต์เรื่องต่างๆ บนโลกโซเชียลอาจไม่เป็นความผิดทุกกรณี แต่คงต้องดูรายละเอียดเป็นเรื่องๆ ไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |