Mitsubishi Motor (Thailand) มอบเครื่องยนต์ 4 ชุดแก่โรงเรียนพระดาบส

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบเครื่องยนต์มิตซูบิชินวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมแท่นตั้งจำนวน 4 ชุด ให้แก่โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขายะลา โดยมีผู้บริหารจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิในจังหวัดยะลา นำโดย นายภาณุค์ปกรณ์ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) และนางนภอมรพรรณ อภินันธนพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนส่งมอบให้แก่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส (ที่ 4 จากขวา) และอาจารย์สุธา ทวีทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ที่ 3 จากขวา)

โครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP)

โดยกิจกรรมบริจาคเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ของบริษัท Mitsubishi Motor (Thailand) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเครื่องยนต์ที่นำไปบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในรถอเนกประสงค์ Mitsubishi Pajero Sport 2 ชุด เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในรถ All New Mitsubishi Triton  และ All New Mitsubishi Pajero Sport  1 ชุด และเครื่องยนต์ที่ใช้ในรถมิราจ ใหม่ และแอททราจ ใหม่ 1 ชุด


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |