มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19 
มุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่ง

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิดมุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่งเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่คุณภาพด้านบริการงานขายและบริการหลังการขายอันเป็นเลิศ

การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปีเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งเสริมให้พนักงานจากเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายของเราได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะ สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของเรามุ่งมั่นบริการสู่ความเป็นที่หนึ่งอันจะนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 2 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอันดับ 4 ด้านบริการงานขาย (SSI) จากผลการศึกษาโดย เจ.ดี. พาวเวอร์ ประเทศไทย ประจำปี 2561 ซึ่งการจัดการแข่งขันทักษะฯ ประจำปีเช่นนี้ จะยิ่งช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้านบริการของเรามร. โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าวที่ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากรสู่เป้าหมายการนำเสนอรถยนต์ที่ดีที่สุดและการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ามิตซูบิชิ โดยตลอดปีงบประมาณ 2561 สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ดำเนินการบรรยายและฝึกอบรมกว่า 600 โปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานกว่า 14,000 คน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้จำหน่ายจัดการแข่งขันขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 19  ปี โดยในปีนี้มีผู้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 64 คน แข่งขันใน 6 ประเภทรายการได้แก่ ที่ปรึกษาการขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ช่างเทคนิควิเคราะห์ปัญหา ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ ที่ปรึกษางานบริการ และพนักงานอะไหล่ และผู้ชนะจากการแข่งขันทักษะรถยนต์ฯ ครั้งที่ 19 นี้ มีสิทธิ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบริการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น โดยครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประสบความสำเร็จจากได้ส่งผู้แทนจากประเทศไทย 2 ท่านเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกดังกล่าว โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้จากประเภทช่างเทคนิคซ่อมบำรุงตามระยะ และรองชนะเลิศอันดับสามจากประเภทที่ปรึกษางานบริการ อีกด้วย

นอกจากนี้ การแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี 2561 ยังจัดให้มีการแข่งขันในประเภทนักศึกษาอาชีวะจากโครงการสนับสนุนอาชีวศึกษา (Vocational School Support Project – VSSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชน     

ผลการแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิ ประจำปี 2561

1. ประเภท นักเรียนอาชีวศึกษา

รางวัลชนะเลิศ อัครเดช แดงสี บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง สุรินทร์ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ยิ่งพันธุ์  อัครรุ่งโรจน์ บริษัท ลิ้มเม่งจั้วมิตซู จำกัด
รองชนะเลิศอันดับสอง ณัฐพงษ์ นนทวัฒน์ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

2. ประเภท ช่างเทคนิค เช็คระยะ (PM)

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ ธนพล โผแพ บริษัท มิตซู .เอราวัณ นครปฐม จำกัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ศรราม เสมียนหร่าย บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด (อุทัยธานี)
รองชนะเลิศอันดับสอง สุพล ทะลือ บริษัท มิตซูคูอาริยะน่าน จำกัด

 

3. ประเภท พนักงานอะไหล่

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ ปนัดดา พันธุ์ทอง บริษัท มิตซูอุบลราชธานี ออโตโมบิล จำกัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กังวาล บดีศรีสวัสดิ์ บริษัท ทีเอสที มิตซู ราชบุรี จำกัด
รองชนะเลิศอันดับสอง สุภาพร เหล่าลาด บริษัท มิตซูชลบุรี จำกัด (บ่อวิน)

 

4. ประเภท เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRO)

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ ภัทราพร เงินทอง บริษัท มิตซูเชียงใหม่ จำกัด (หางดง)
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ศิริพร หลงเจริญ บริษัท มิตซู บีเอ็นที จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รองชนะเลิศอันดับสอง นฤมล ตรีทศ บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

5. ประเภท ที่ปรึกษาการขาย

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ พัสกร จำปามี บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พีรติกานต์ ปาระมี บริษัท มิตซูพันล้าน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รองชนะเลิศอันดับสอง ปารมี เทศเซ็น บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 

6. ประเภท ที่ปรึกษางานบริการ (SA)

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ วรเชษฐ์ สาโรจน์ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วชร กรองทอง บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จำกัด (แม่เหียะ)
รองชนะเลิศอันดับสอง สุทัศน์ โสมาศรี บริษัท มิตซู พัทยา จำกัด

 

7. ประเภท ช่างเทคนิค วิเคราะห์และแก้ปัญหา

มิตซูบิชิ จัดแข่งขันทักษะรถยนต์มิตซูบิชิประจำปี ครั้งที่ 19

รางวัลชนะเลิศ สุรเชษฐ วิจิตรวัชรกุล บริษัท มิตซูเจริญชัยเซ็นเตอร์ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พลากร โพธฺิ์วิเศษ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด
รองชนะเลิศอันดับสอง กิติพัฒน์ จิราภิรมย์รัฐ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


Warning: First parameter must either be an object or the name of an existing class in /home/iamadmin/domains/iamcar.net/public_html/wp-content/themes/iamcar/template-parts/content-single.php on line 65


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)