NISSAN MOBILE LIBRARY ร่วมสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เยาวชนด้วยรถห้องสมุดเคลื่อนที่

  บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด ร่วมสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กในพื้นที่ด้อยโอกาส  โดยมอบ NISSAN  MOBILE  LIBRARY รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้มูลนิธิสิกขาเอเชียเพื่อใช้ในการนำสื่อการเรียนรู้สู่เยาวชน

   มร.เทียรี่  เวียดิว  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  สยามนิสสัน  ออโตโมบิล จำกัด  กล่าวว่าด้วยวิสัยทัศน์ของนิสสันที่ต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตผู้คน นิสสันจึงมีแนวคิดในการนำผลกำไรที่ได้มาร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม  ซึ่งที่ผ่านมานิสสันได้ให้การสนับสนุนในโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆมากมาย  รวมถึงมูลนิธิสิกขาเอเชีย ที่ทางนิสสันได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

   “เมื่อปี 2549 นิสสันได้มอบรถ NISSAN  URVAN ให้กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย 1 คัน ซึ่งทางมูลนิธิได้ดัดแปลงเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อช่วยในการเยียวยาเด็กๆที่ประสบภัยสึนามิและออกเดินทางไปเยี่ยมเยือนเด็กๆในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการบำรุงรักษาและน้ำมันเชื้อเพลิง และได้จัดหาหนังสือที่มีประโยชน์ไว้ให้เด็กๆด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเด็กๆทั่วประเทศ   และรถห้องสมุดที่ทางมูลนิธิฯ มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการทางนิสสันจึงได้ตัดสินใจมอบรถ นิสสัน เออร์แวน เพื่อให้ทางมูลนิธิสิกขาเอเชียจัดทำเป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่หรือ NISSAN  MOBILE  LIBRARY เพิ่มเติมอีก 1 คัน ซึ่งคาดว่า NISSAN  MOBILE  LIBRARY จะสามารถออกเดินทางไปสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆใน 45 หมู่บ้านในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ”


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |