แท็ก:

ทุน

มูลนิธิ โตโยต้า ฯ ส่งเสริมโอกาสทาง การศึกษา มุ่งหน้า มอบทุน ครอบคลุมทุกภูมิภาค

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบ ทุน การศึกษา ประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทาง การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต