แท็ก:

อนาล็อก

เกจวัดลมยาง ใช้แบบ อนาล็อก หรือแบบ ดิจิตอล ดีกว่ากัน

ปัญหาโลกแตกพอๆ กับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ก็มีหนึ่งเรื่องคือ เกจวัดลมยาง ว่าจะใช้แบบ อนาล็อก หรือแบบ ดิจิตอล ดีกว่ากัน แบบไหนมีความ