แท็ก:

เด็กปั๊ม

ถ้า เด็กปั๊ม เติมน้ำมันผิด จะต้องทำอย่างไร?

อุบัติเหตุบางอย่างก็ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิด ก็ถือเป็นอุบัติเหตุ อย่างการ เติมน้ำมันผิด ชนิด เวลาที่เราเข้าปั๊ม ซึ่งอุบัติเหตุเช่นนี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ แถมมันยังนำพาซึ่งความเสียหายอันเกิดกับเครื่องยนต์