แท็ก:

เที่ยวแม่ฮ่องสอน

เที่ยวแม่ฮ่องสอน :: ตามรอยศรัทธาสาธุชนชาวไต … น้อมนำใจไปนมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู

เมืองสามหมอก หนึ่งในความตั้งใจที่จะไม่ยอมพลาดเลยก็คือ การต้องได้ขึ้นมาบนจุดสูงที่สุดของตัวเมืองแห่งนี้ เพื่อบันทึกความทรงจำกับทัศนนียภาพความงดงามของเมืองแม่ฮ่องสอนด้วยตาตัวเองจากจุดที่เรียกว่า Top View สักครั้ง และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือ การได้ตามรอยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไต (ไทใหญ่) ขึ้นมานมัสการองค์พระธาตุดอยกองมู


เที่ยวแม่ฮ่องสอน :: ชุ่มฉ่ำไอดิน หอมกลิ่นใบชา ตื่นตาวัฒนธรรมจีนยูนนาน … “รักเทอว์ รักไทย” หมู่บ้านในม่านหมอก

บ้านรักไทย หมู่บ้านเล็กๆ ของชุมชนชาวจีนยูนนาน ถือเป็นหมู่บ้านพื้นที่ประวัติศาสตร์ทางการทหารที่น่าจดจำอีกพื้นที่หนึ่งของประเทศไทย ซึ่งก็เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่อิงแอบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอก เมืองที่เป็นสุดยอดปรารถนาของนักเดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อยากมีโอกาสได้มาแวะเยือนกันสักครั้ง