แท็ก:

เท้าขวา

ขับรถ เหยียบเบรก เท้าซ้าย อันตรายไหม

เท้าขวาจะเหยียบเบรกดี หรือจะเป็นเอาเท้าซ้ายมาเยียบเบรก ไปดูกันซิว่า การกระทำอย่างนี้ จะเป็นอันตรายไหม