แท็ก:

BMW Motorrad Experience Program

BMW Motorrad Experience Program … สู่อิสรภาพอย่างมั่นใจ โดยทักษะการขับขี่ชั้นสูง

จะใช้รถให้เต็ม “สมรรถนะ” … “ศักยภาพ” คนขับขี่ต้องดี และ BMW Motorrad มีให้ฝึกตั้งแต่พื้นฐาน