แท็ก:

E-Magazine

เมื่อรถเบรคแตก ทำยังไงกันดี!!!

ถ้าเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ขับรถอยู่ดีๆ  แล้วเกิด เบรคแตก หรือ เบรครั่ว เบรคเสีย หรือระบบเบรคเท้าใช้การไม่ได้


About iAMCAR

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล วิน มีเดีย เราคือผู้นำสื่อยุคใหม่ (Digital online E-magazine & Website) ภายใต้ชื่อ iAMCAR Variety E-magazine และ www.iamcar.net ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์และเวปไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาในการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคผ่านสื่อยุคใหม่ โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ในการใช้รถใช้ถนน และการปฏิบัติตนสำหรับคนที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน นำเสนอข้อมู…