About iAMCAR

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล วิน มีเดีย

เราคือผู้นำสื่อยุคใหม่ (Digital online E-magazine & Website) ภายใต้ชื่อ iAMCAR Variety E-magazine และ www.iamcar.net ซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์และเวปไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาในการรับรู้ข่าวสารของผู้บริโภคผ่านสื่อยุคใหม่ โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาข้อมูลสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการความรู้ในการใช้รถใช้ถนน และการปฏิบัติตนสำหรับคนที่ต้องใช้รถในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน นำเสนอข้อมูลที่มีความหลากหลาย ในเนื้อหาที่สามารถเข้าใจ และเข้าถึง สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถเก็บรวบรวมไว้ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบ Internet เป็นสื่อกลาง โดยผ่านการสมัครในระบบสมาชิก ผ่านเว็บไซด์ www.iamcar.net ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อรองรับความต้องการของสังคมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ หจกฯ ยังให้บริการออกแบบผลิตสื่อ Digital online E-magazine, บริการส่งเสริมการตลาดและโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตให้กับธุรกิจต่าง ๆ (E-Marketing) รวมถึงการบริการจัดหาสื่อในรูปแบบต่างๆ (สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ), บริการวางแผนทางด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด, ดำเนินกิจการจัดงาน Event & Organizer และจัดกิจกรรมแรลลี่ทั่วประเทศ

หจกฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งใน เดือน พฤศจิกายน 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท มีทีมงานบริหารจบมาทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมด้านรถยนต์ และผู้เชียวชาญทางด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ และความชำนาญเป็นผู้ดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)

– หจกฯ จะเป็นผู้นำในการนำเสนอสื่อในรูปแบบ (Digital online E-magazine & Website) บนเว็ปไซด์ www.iamcar.net ภายใต้ชื่อนิตยสาร iAMCAR Variety E-magazine โดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านรถยนต์และความรู้ด้านอื่นๆ ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบผ่านสื่อ Online และขยายกลุ่มผู้บริโภคให้แพร่หลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าและกลุ่มผู้บริโภคในทุกด้าน

– หจกฯ จะคงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในการ บริการส่งเสริมการตลาดและโฆษณาบนอินเตอร์เนทให้กับธุรกิจ ต่าง ๆ (E-Marketing) และการจัดหาสื่อในรูปแบบต่างๆ (สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ ) , บริการวางแผนทางด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด, ดำเนินกิจการจัดงาน Event & Organizer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ครบวงจรอย่างมีคุณภาพและเข้าถึงเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

พันธกิจ (Mission)

  1. ทาง หจก. TRIPLE WIN MEDIA มีพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นบริษัทชั้นนำในแวดวงธุรกิจด้านยานยนต์, สินค้าอุปโภคบริโภค, บริการต่างๆ โดย หจก. TRIPLE WIN MEDIA จะทำหน้าที่นำเสนอสินค้าและการบริการต่างๆ ในรูปแบบโฆษณาภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยผ่านสื่อในรูปแบบ E-Magazine & Website ตามที่ได้ตกลงกันไว้กับพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของบริษัทพันธมิตร
  2. หจก. TRIPLE WIN MEDIA สร้างความหลากหลายทางธุรกิจ เจาะกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวผู้ใช้รถยนต์ ที่ใช้ Internet อยู่ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่าย และเข้าถึงมากกว่านิตยสารแบบเดิมๆ ด้วยความหลากหลายในรูปแบบ E-Magazine Online & Website ผ่านระบบ Internet โดย หจก. TRIPLE WIN MEDIA จะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเก็บ ข้อมูล ในเวปไซด์ แมกกาซีน และการทำ Research ต่างๆ ของผู้บริโภค ส่งต่อไปให้กับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อไปทำกิจกรรมการตลาดต่อไป
  3. ธุรกิจ E-Business ยังมีแนวโน้มในการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ วัดจากความต้องการของการใช้ Internet ของผู้บริโภค ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี และผู้ที่ใช้สื่อ Internet มีกำลังซื้อสินค้าในด้านยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าด้านบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น หจก.TRIPLE WIN MEDIA จึงได้วางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นผู้นำในด้านสื่อแบบ E- Magazine & Website เพื่อขยายกลุ่มผู้บริโภคให้แพร่หลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น และเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริงของบริษัทพันธมิตร
  4. หจก. TRIPLE WIN MEDIA จะ เป็นสื่อกลาง ระหว่าง พันธมิตรทางธุรกิจ และ ผู้บริโภคดังนั้น i AMCAR Variety E-Magazine & www.iamcar.net เป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางที่ผู้บริโภคไว้วางใจ และเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่างๆ และทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและหากลุ่มลูกค้าให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

ค่านิยม (Values)

  • หจกฯ จะมุ่งมั่น พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูล และเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภค และพันธมิตรทางธุรกิจ
  • หจกฯ จะตั้งมั่น ต่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและประทับใจ
  • หจกฯ จะยึดมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง และ โปร่งใส
  • หจกฯ จะถือมั่น ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างสูงสุด

ความท้าทาย

ดังนั้นทาง หจกฯ ได้เล็งเห็นว่าการทำธุรกิจทางด้านการผลิตสื่อในรูปแบบ (Digital online E-magazine & Website) เป็นการทำธุรกิจที่ท้าทายสำหรับตลาดในเมืองไทย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งทาง หจกฯได้มองเห็นแผนทางการตลาดหลายๆด้านโดยจะมีการทำการโฆษณา, เผยแพร่ และแนะนำชื่อ www.iamcar.net ผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตทุกๆ เว็บโพส ซึ่งเป็นการทำการตลาดที่มีผู้สนใจเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ในทั้งนี้ ทาง หจกฯ ได้มีแผนทางการตลาดที่จะให้ลูกค้าได้สมัครเป็นสมาชิกกับเวปไซด์ของทาง หจกฯ เพื่อเป็นผู้นำในด้านสื่อแบบ Digital online E-magazine & Website และขยายกลุ่มผู้บริโภคให้แพร่หลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสังคมของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีในรูปแบบผ่านสื่อ Online บนเว็บไซด์ www.iamcar.net


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)