แท็ก:

Finance

“ผ่อนค่างวดไม่ไหว” มีเวลาเท่าไหร่ก่อน “Finance (ไฟแนนซ์)” เคาะประตูบ้าน

“ผ่อนไม่ไหว” ไม่ต้องตกใจ กลัว “โดนยึด” … เพราะ “เวลา” ยังมี ให้แก้ปัญหา