แท็ก:

T-TEP

โตโยต้าจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล


ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริดและยานยนต์ไฟฟ้า แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โดยศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จัดการอบรมหลักสูตร : เทคโนโลยียานยนต์ไฮบริด และยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27-30 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษา และฝึกอบรมโตโยต้า จ.ฉะเชิงเทรา แก่ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ T-TEP ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ


โตโยต้า ลงนามความร่วมมือโครงการ T-TEP กับคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมยกระดับหลักสูตรวิชาช่างยนต์ยุคใหม่ ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือโครงการ T-TEP กับ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันยกระดับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาช่างยนต์ และหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ให้ทันต่อความก้าวล้ำของเทคโนโลยีสมัยใหม่