แท็ก:

Visual Story Telling

มาสด้า เดินหน้ายกระดับศักยภาพบุคลากรผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดสัมมนา Make the Move to a Sustainable Future

มาสด้า จัดงานรวมพลคนแถวหน้า Mazda National Dealer Leadership Seminar 2024 งานสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่าย มาสด้า ในระดับผู้บริหาร ประจำปี 2024 ภายใต้แนวคิด “Make the Move to a Sustainable Future” โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรระดับผู้นำทีมของผู้จำหน่าย มาสด้า ทั่วประเทศ ในทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายซ่อมตัวถัง และสี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรผู้จำหน่าย โดยเฉพาะการส่งมอบ…