มาสด้า เดินหน้ายกระดับศักยภาพบุคลากรผู้จำหน่ายทั่วประเทศ จัดสัมมนา Make the Move to a Sustainable Future

Make the Move to a Sustainable Future

มาสด้า จัดงานรวมพลคนแถวหน้า Mazda National Dealer Leadership Seminar 2024 งานสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้จำหน่าย มาสด้า ในระดับผู้บริหาร ประจำปี 2024 ภายใต้แนวคิด “Make the Move to a Sustainable Future” โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรระดับผู้นำทีมของผู้จำหน่าย มาสด้า ทั่วประเทศ ในทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายซ่อมตัวถัง และสี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บุคลากรผู้จำหน่าย

โดยเฉพาะการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าได้สัมผัสในทุก Touchpoint ไปตลอดช่วงระยะเวลาที่เป็นเจ้าของรถยนต์ มาสด้า ตามแนวทาง Retention Business Model ที่ให้ความสำคัญกับเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ อันเป็นแนวทางที่มาสด้าประเทศไทย และมาสด้าทั่วโลกได้เน้นย้ำ ยึดมั่นเป็นนโยบายหลักสำคัญตลอดมา โดยให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และยกระดับความเป็นเลิศในการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าแบบครบวงจร

Make the Move to a Sustainable Future

นาย ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “งานสัมมนา จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเกิดแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรของผู้จำหน่าย แสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ One Mazda Team ที่พร้อมผนึกกำลังทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อผลักดันองค์กรให้เกิดความแข็งแกร่ง และก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

โดยเฉพาะการบริหารคุณค่าหลักของแบรนด์ หรือ P.P.V. ประกอบด้วย Purpose การสร้างคุณค่า และเติมเต็มความมีชีวิตชีวา ให้กับผู้คนที่ได้สัมผัสกับแบรนด์มาสด้า ในทุกประสบการณ์ และทุกช่วงเวลาของชีวิต ตามด้วย Promise คำมั่นสัญญาจาก มาสด้า คือ การยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้ครบทุกมิติได้อย่างสมดุล ทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึก และกายภาพ รวมถึงชุมชน และสังคม

Make the Move to a Sustainable Future

ตลอดจนคุณค่าหลักที่สำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากร มาสด้า ทุกคนยึดมั่น คือ Values หรือ คุณค่า ทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม อันเป็นค่านิยมที่แบรนด์ยึดมั่น โดยให้ความสำคัญกับมนุษย์อย่างแท้จริง มีจิตวิญญาณนักสู้ ส่งมอบประสบการณ์ความประทับใจด้วยความใส่ใจ และเป็นมิตรโดยไม่คาดหวังรางวัลตอบแทน โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกบริบท

การพัฒนา และยกระดับศักยภาพบุคลากร คือ หนึ่งในวิถีทาง Thai Mazda Way ที่ มาสด้า ให้ความสำคัญสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาสด้า มีการจัดอบรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่ได้ประกาศนโยบายที่เน้นย้ำการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง Retention Business Model ที่ยึดมั่นการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดในทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า และมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

Make the Move to a Sustainable Future

มาสด้า จึงได้ใช้โอกาสนี้ ในการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ ด้วยการถ่ายทอดแนวคิด และวิถีการทำงาน พร้อมทั้งเป้าหมายที่บุคลากร มาสด้า ต้องถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านการทำ Visual Story Telling หรือ การสร้างสรรค์ภาพวาดที่เป็นบทสรุปจากการสัมมนา พร้อมกับนำเสนอทักษะความรู้ โดยเฉพาะการยกระดับประสบการณ์ที่ดี และความประทับใจให้กับลูกค้า ด้วยแบรนด์ที่ส่งมอบบริการอันเป็นอัตลักษณ์

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษมากมาย ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การสร้างแบรนด์ (CEO – VML Thailand) การตลาดในยุคดิจิทัล (CEO – Content Shifu) ให้กับบุคลากรของผู้จำหน่ายในระดับผู้นำองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำเอาหลักการเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับทีม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน เพื่อส่งมอบการดูแลลูกค้าได้อย่างดีที่สุด และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรของผู้จำหน่าย

Make the Move to a Sustainable Future

โดยเฉพาะการสร้างแบรนด์มาสด้าให้แข็งแกร่ง และยั่งยืนตลอดไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในด้าน Top Customer Retention และ Top Service Retention เพื่อแทนคำมั่นสัญญาว่า มาสด้า จะเป็นแบรนด์ที่มอบความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า Joy Drives Lives แทนคำขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจ และเลือกใช้รถมาสด้าให้เป็นรถคู่ใจไปตลอดการเดินทาง

Make the Move to a Sustainable Future

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |