ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน (car sales of April 2020) ยอดขายรวม 30,109 คัน ลดลง 65%

ยอดขายรถยนต์เดือนเมษายน 2563

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 30,109 คัน ลดลง 65% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 8,830 คัน ลดลง 74.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 21,279 คัน ลดลง 58.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 16,733 คัน ลดลง 59.4%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 74.7% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตรากาเติบโตลดลง 58.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเติบโตในเดือนนี้ยังคงปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ภาครัฐฯ ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด   ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการพิจารณาซื้อรถใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนในอนาคตส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 230,173 คัน  ลดลง 34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 36.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 32.6% เป็นผลมาจากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับเดือนพฤษภาคมทางภาครัฐฯ ได้มีการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง ปรับเวลาเคอร์ฟิว แต่ยังคงให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ชีวิตตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ลดความตึงเครียดในการใช้ชีวิตของประชาชน ที่สำคัญหลายค่ายรถยนต์ได้กลับมาเปิดสายการผลิตอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีทิศทางดีขึ้นจากเดือนเมษายน  

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2563

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65%  

อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,084 คัน ลดลง      58.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ    6,865 คัน ลดลง      55.4% ส่วนแบ่งตลาด 22.8%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า  2,648 คัน ลดลง      76.6% ส่วนแบ่งตลาด  8.8%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 8,830 คัน ลดลง 74.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า  2,906 คัน ลดลง       71.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า  2,229 คัน ลดลง       74.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.2%

อันดับที่ 3 นิสสัน  1,072 คัน ลดลง       56.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 21,279 คัน ลดลง 58.4%                     

อันดับที่ 1 โตโยต้า  8,178 คัน ลดลง   51.5%  ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ   6,865 คัน ลดลง   55.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด  1,205 คัน ลดลง   73.1% ส่วนแบ่งตลาด  5.7%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 16,733 คัน ลดลง 59.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า   7,019 คัน ลดลง      53.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ   6,267 คัน ลดลง      56.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด  1,205 คัน ลดลง    73.1% ส่วนแบ่งตลาด  7.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 1,575 คัน

โตโยต้า 753 คัน –  อีซูซุ 322 คัน – มิตซูบิชิ 219 คัน – ฟอร์ด 211 คัน – เชฟโรเลต 45 คัน – นิสสัน 25 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 15,158 คัน ลดลง 58.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า   6,266 คัน ลดลง      52.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.3% 

อันดับที่ 2 อีซูซุ  5,945 คัน ลดลง      55.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด     994 คัน ลดลง      73.7% ส่วนแบ่งตลาด  6.6%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2563

ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 230,173 คัน ลดลง 34.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 67,245 คัน ลดลง      40.6% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง      18.3% ส่วนแบ่งตลาด 21.4%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 31,326 คัน ลดลง      24.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.6

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 87,215 คัน ลดลง 36.6%                                 

อันดับที่ 1 ฮอนด้า 26,188 คัน ลดลง     15.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.0%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 21,567 คัน ลดลง     47.4% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%

อันดับที่ 3 นิสสัน  9,763 คัน ลดลง     27.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 142,958 คัน ลดลง 32.6%                     

อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง     18.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 45,678 คัน ลดลง     36.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง   37.0% ส่วนแบ่งตลาด  7.7% 

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 113,696 คัน ลดลง 34.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,887 คัน ลดลง     17.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.4%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 39,752 คัน ลดลง     38.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง     37.0% ส่วนแบ่งตลาด  9.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 11,415 คัน

โตโยต้า 4,073 คัน – มิตซูบิชิ 2,845 คัน – อีซูซุ 2,085 คัน – ฟอร์ด 1,509 คัน – เชฟโรเลต 589 คัน –นิสสัน 314 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 102,281 คัน ลดลง 32.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 43,802 คัน ลดลง      15.9% ส่วนแบ่งตลาด 42.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,679 คัน ลดลง      34.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  8,186 คัน ลดลง      35.9% ส่วนแบ่งตลาด  8.0%


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |