ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมยังคงชะลอตัวยอดขาย 49,871 คัน ลดลง 23.4%

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ยอดขายตลาดรวม 49,871 คัน ลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 18,686 คัน ลดลง 28.1% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 31,185 คัน ลดลง 20.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด17,651คัน ลดลง 35.4%

ประเด็นสำคัญ 

​​ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2567 มียอดขาย 49,871 คัน ลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่ง ชะลอตัวที่ 28.1% ด้วยยอดขาย 18,686 คัน ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ชะลอตัวเช่นกันที่ 20.2% ด้วยยอดขาย 31,185 คัน และตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดลดลงถึง 35.4% ด้วยยอดขาย 17,651 คัน ในส่วนของตลาดรถยนต์ xEV มียอดขายทั้งหมด 17,228 คัน คิดเป็นสัดส่วน 34.5% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด เติบโตขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยรถยนต์ประเภท HEV มียอดขาย 10,986 คันเติบโตขึ้น 92.1% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ BEV อยู่ที่ 5,573 คัน ลดลง 28.8%

​​ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มจะดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคม แต่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงฟื้นตัวช้าและอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังคงตัวในระดับสูง

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 49,871 คัน ลดลง 23.4%  

  อันดับที่ 1 โตโยต้า19,504 คันลดลง        8.4%ส่วนแบ่งตลาด   39.1%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ  7,883 คันลดลง      40.6%ส่วนแบ่งตลาด    15.8%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า6,527 คันลดลง        2.5%            ส่วนแบ่งตลาด    13.1%

  2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 18,686 คัน ลดลง 28.1%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า5,761 คันลดลง      30.3%ส่วนแบ่งตลาด     30.8%    
  อันดับที่ 2 ฮอนด้า3,610 คันลดลง      18.2%ส่วนแบ่งตลาด     19.3%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ1,572 คันเพิ่มขึ้น      4.4%        ส่วนแบ่งตลาด    8.4%

  3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 31,185 คัน ลดลง 20.2%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า13,743 คันเพิ่มขึ้น    5.5%ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ7,883 คันลดลง    40.6%         ส่วนแบ่งตลาด 25.3%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า2,917 คันเพิ่มขึ้น  27.8%ส่วนแบ่งตลาด   9.4%

  4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)
  ปริมาณการขาย 17,651 คัน ลดลง 35.4%      

  อันดับที่ 1 โตโยต้า7,855 คันลดลง    23%ส่วนแบ่งตลาด 44.5%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ6,873 คันลดลง  43.3%ส่วนแบ่งตลาด 38.9%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด1,699 คันลดลง  43.2%ส่วนแบ่งตลาด  9.6%

  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 2,819 คัน

  โตโยต้า 1,016 คัน – อีซูซุ 898 คัน – ฟอร์ด 543 คัน – มิตซูบิชิ 331 คัน – นิสสัน 31 คัน

   5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 14,832 คัน ลดลง 33.9%          

  อันดับที่ 1 โตโยต้า6,839 คันลดลง    20.8%            ส่วนแบ่งตลาด 46.1%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ5,975 คันลดลง    40.6%ส่วนแบ่งตลาด 40.3%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด1,156 คันลดลง    49.4%ส่วนแบ่งตลาด  7.8% 

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 260,365 คัน ลดลง 23.8%  

  อันดับที่ 1 โตโยต้า97,736 คันลดลง      15.7%ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ39,183 คันลดลง     46.9%      ส่วนแบ่งตลาด 15.0%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า37,374 คันลดลง     4.3%ส่วนแบ่งตลาด 14.4%

  2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 101,589 คัน ลดลง 17.9%   

  อันดับที่ 1 โตโยต้า27,892 คันลดลง    36.1%ส่วนแบ่งตลาด 27.5%
  อันดับที่ 2 ฮอนด้า21,250 คันลดลง    18.2%ส่วนแบ่งตลาด 20.9%
  อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ8,191 คันลดลง     0.4%ส่วนแบ่งตลาด  8.1%

  3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 158,776 คัน ลดลง 27.1%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า69,844 คันลดลง     3.5%ส่วนแบ่งตลาด      44%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ39,183 คันลดลง   46.9% ส่วนแบ่งตลาด   24.7%
  อันดับที่ 3 ฮอนด้า16,124 คันเพิ่มขึ้น  23.2%ส่วนแบ่งตลาด   10.2%

  4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

  ปริมาณการขาย 91,765 คัน ลดลง 41%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า41,750 คันลดลง    30.1%         ส่วนแบ่งตลาด   45.5%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ34,445 คันลดลง      49%ส่วนแบ่งตลาด    37.5%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด9,645 คันลดลง    42.9%ส่วนแบ่งตลาด   10.5%

  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 16,255 คัน

  โตโยต้า 5,999 คัน – อีซูซุ 5,110 คัน – ฟอร์ด 3,694 คัน – มิตซูบิชิ 1,255 คัน – นิสสัน 197 คัน

   5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 75,510 คัน ลดลง 40.8%

  อันดับที่ 1 โตโยต้า35,751 คันลดลง  27.8%ส่วนแบ่งตลาด 47.3%
  อันดับที่ 2 อีซูซุ29,335 คันลดลง  49.1%ส่วนแบ่งตลาด 38.8%
  อันดับที่ 3 ฟอร์ด5,951 คันลดลง  49.6%ส่วนแบ่งตลาด  7.9%    

  ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

  AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |