The World’s Most Sustainable Car Company

bmw

BMW Group ผู้นำด้านเทคโนโลยีอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainability) 6 ปีซ้อนกับตำแหน่ง The World’s Most Sustainable Car Company จาก Dow Jones Sustainability Index

มิวนิค บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับให้เป็น “The World’s Most Sustainable Car Company.” อีกครั้งหนึ่งในปีนี้โดย Dow Jones Sustainability Index (DJSI) บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน อีกทั้งยังเป็นบริษัทรถยนต์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำด้าน Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกน่าอยู่สำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไป

ดร. นอร์เบิร์ต ไรท์โธเฟอร์ ประธานกรรมการบริหารของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป กล่าวว่า “เรามีความภูมิใจที่ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของ DJSI ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ถึง 5 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทั้งหลักการและการปฏิบัติงานของเราที่คำนึงถึงเรื่อง Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ อยู่ในทุกขั้นตอนกระบวนการ ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดน้ำมันให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าในขั้นตอนต่างๆ ในการผลิต รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในแง่การผลิตและในตัวผลิตภัณฑ์อีกด้วย”

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในเรื่อง Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ อีกทั้งยังบรรจุเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักขององค์กรมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ความตั้งใจและผลลัพธ์ด้าน Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ ได้สะท้อนให้ประจักษ์อยู่ในแต่ละส่วนขององค์กร เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการประหยัดน้ำมัน การคิดค้นระบบขับเคลื่อนใหม่ และรวมถึงระบบกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่ง รวมไปถึงการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปยังให้ความเอาใจใส่ดูแลพนักงานอย่างมีความรับผิดชอบสำหรับพนักงานกว่า 100,000 คนทั่วโลก และยังมีโครงการเพื่อสังคมต่างๆทั้งในระดับส่วนรวมของบริษัทและระดับชุมชนต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปอีกด้วย     
ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปยังได้เดินหน้าโครงการด้าน Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ ไปอีกขั้น ด้วยการรวมเป้าหมายด้าน Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆ ข้อเสนอโครงการโดยมีการวัดผลของดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลด้าน ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ โดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทและมุ่งเน้นที่นำเป้าหมายด้าน ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ ไปประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติการ และจะมีการวัดผลทุกๆ ครึ่งปี

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) เป็นการจัดอันดับของบริษัทชั้นนำกว่า 2,500 บริษัทโดยคำนึงถึงทั้งด้านการพัฒนาด้านธุรกิจ ควบคู่ไปกับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และจัดทำดัชนีชี้วัดเพื่อจัดอันดับบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ดัชนี DJSI เป็นการจัดอันดับด้าน Sustainability หรือ ‘อนาคตที่ยั่งยืน’ เป็นครั้งแรกในปีค.ศ. 1999 และประกาศผลทุกปี การประมวลผลและจัดอันดับรับผิดชอบโดยบริษัท SAM Group โดยร่วมมือกับ Dow Jones Index และ STOXX ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จาก www.sustainability-indexes.com


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |