คนรุ่นใหม่โหวตโตโยต้า “50 องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” เทคะแนนอันดับ 1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

คนรุ่นใหม่โหวตโตโยต้า “50 องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด”

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “50 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” ในงาน Top 50 Companies in Thailand 2023” จัดโดย บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยโตโยต้าเป็นองค์กรที่ได้รับคะแนนลำดับสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ จากผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวนกว่า 10,000 คน  ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรระดับโลก สนับสนุนความหลากหลาย และให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ รวมถึงให้ผลตอบแทน และสวัสดิการความมั่นคงแก่พนักงานและครอบครัว โดยมี มร.เย็นส์ โพลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ฟูจิบอลรูม โรงแรมนิกโก้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา โตโยต้ามีความมุ่งมั่นผลักดันหลากหลายนโยบาย และการดำเนินการขององค์กร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ก้าวทันยุคสมัย อาทิ กิจกรรมยกระดับ และส่งเสริมความสามารถพนักงานในระดับสากล ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน และพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมดูแลในด้านความเป็นอยู่ และสุขภาพของพนักงาน โดยการดูแลในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน และครอบครัว เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคหน้า รวมถึงปรับโครงสร้างระบบการจัดการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันยุคสมัย และสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานสำหรับพนักงาน ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ภายใต้รูปแบบการทำงานแบบ Hybrid working โดยโตโยต้ามุ่งหวังที่จะได้ก้าวมาเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |