โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม “Campus Challenge 2016” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

Campus Challenge 2016

โตโยต้าถนนสีขาว ร่วมมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ต่อยอดกิจกรรม “Campus Challenge 2016” สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ร่วมเปิดโครงการ “Save Cone Save คน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริเวณใกล้เคียง

“Campus Challenge 2016”

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยนายสุรักษ์ พานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆในเขตพื้นที่ ร่วมเปิดโครงการ “Save Cone Save คน” เพื่อรณรงค์ให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคาร CL มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Campus Challenge 2016

กิจกรรม Campus Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว คือการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในการขับขี่ของกลุ่มวัยรุ่น นักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียเป็นจำนวนมาก

การดำเนินกิจกรรม “Campus Challenge 2016” ในปีที่ผ่านมามีนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ สนใจลงทะเบียนและส่งผลงานทั้งสิ้น 670 ทีม โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ ได้แก่ ทีม AVEM จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่เล็งเห็นถึงปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยของตน จึงได้ริเริ่มโครงการ ‘Save Cone Save คน’ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังแก่ผู้ขับขี่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการลดความเร็วในการขับขี่ภายในมหาวิทยาลัยได้จริง

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้ร่วมมือกันในการขยายผลความสำเร็จของโครงการดังกล่าว ด้วยความคาดหวังว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอย่างยั่งยืน โตโยต้าจึงได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน 100,000 บาท แก่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ‘Save Cone Save คน’ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการขับรถที่ดี

Campus Challenge 2016

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งทางสื่อออนไลน์ และทางสื่อกลางแจ้งโดยรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง และกรมทางหลวงชนบทนอกจากนั้น โตโยต้ายังได้สนับสนุนเงินเป็นจำนวน 40,000 บาท แก่ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง และสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ สำหรับการจัดซื้อกรวยจราจรเพื่อความปลอดภัยมาติดตั้ง ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีของโตโยต้า ที่จะต่อยอดกิจกรรม Campus Challenge เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด “ถนนสีขาว” ภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยโตโยต้าจะนำรูปแบบกิจกรรม และความสำเร็จจากความร่วมมือดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Campus Challenge 2017 ที่กำลังเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยหวังว่า ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้โครงการถนนสีขาวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปี จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุข และสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |