โตโยต้าประกาศผลรางวัลการประกวด  TOYOTA Dream Car Art Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dream Car Art Contest 2017

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานในงานประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ โครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “ TOYOTA Dream Car Art Contest 2017 ” เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

TOYOTA Dream Car Art Contest

TOYOTA Dream Car Art Contest คือ โครงการประกวดภาพวาด และระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นพลังแห่งอนาคตที่สำคัญยิ่ง ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความฝันผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยมีศิลปะเป็นสื่อกลาง ผ่านการวาดภาพระบายสีในหัวข้อรถยนต์ในฝัน พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่เราได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดภาพวาดระบายสีรถยนต์ในฝัน “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017” ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับถึงกว่า 80,000 ชิ้นงานทั่วประเทศ ในการนี้โตโยต้ายังได้มุ่งเน้นที่จะยกระดับและเสริมสร้างทักษะของเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านศิลปะให้กับนักเรียนและอาจารย์ กิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานการวาดภาพภายใต้หัวข้อรถยนต์ในฝัน รวมถึงร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ มีส่วนช่วยในการสร้างผลงานของนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดได้อย่างมีคุณภาพ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านศิลปะ วิธีการนำเสนอผลงาน และการผสมผสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยลงในผลงานได้อย่างโดดเด่นและสวยงาม”

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผลการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2017”

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

 • ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ไรวินธ์ สิริลัพธ์ จากโรงเรียนปิยมิตรวิทยา จ.พะเยา
  ในชื่อผลงาน The Face Dream Car
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. สรัณญา สมบัติพรม จากโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จ.ลำปาง
  ในชื่อผลงาน รถเจ้าเต่าสร้างท้องทะเล
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ญ. แพรว พิบูลย์ จากโรงเรียนโสมาภา นวมินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร
  ในชื่อผลงาน รถรับเลี้ยงแมวจรจัด

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี

 • ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. ภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ จากโรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
  ในชื่อผลงาน Gold Fish Family Car
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ.ภัควรัญชญ์ แก้วขาว จากโรงเรียนบ้านห้วยไชงัว จ.หนองคาย
  ในชื่อผลงาน รถนกกระจอกเทศ
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ญ. ภัทรวดี หมายเขา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร
  ในชื่อผลงาน รถเอราวัณกำจัดเชื้อโรค

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

 • ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. เปรมมิกา มีพารา จากโรงเรียนบางแคเหนือ จ.กรุงเทพมหานคร
  ในชื่อผลงาน รถนกเงือกพิทักษ์ชีพ
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. ไอริณ เหลืองอ่อน จากโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
  ในชื่อผลงาน รถนาคีสไลเดอร์
 • ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ทินกร ทินกระโทก จากโรงเรียนบ้านท่าตะแบก จ.นครราชสีมา
  ในชื่อผลงาน SLIM CAR

ผู้ชนะเลิศรางวัลอันดับ 1 ในแต่ละรุ่นอายุ จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่โครงการฯ และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ ทั้ง 9 คนจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งยังได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมประกวดกับผลงานจากนานาชาติ ในเวที Toyota Dream Car Art Contest ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า “ปีนี้ นับเป็นการก้าวสู่ปีที่ 7 สำหรับกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพและจินตนาการของเยาวชนไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังเชื่อมั่นว่า ตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง 9 คน จะสามารถคว้ารางวัลบนเวทีระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นได้อีกอย่างแน่นอน”

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และ 8

นางสุภัชชา กล่าวว่า “สำหรับในปีนี้ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการดีๆ เช่นนี้ อีกทั้งร่วมประชาสัมพันธ์โครงการฯพร้อมทั้งกระจายข่าวสาร ไปยังหน่วยงานที่ดูแลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อเชิญชวนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้อีกด้วย”

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เยาวชนไทยจากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล Dream Car Art Contest ในเวทีประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นมาได้โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่แล้วตัวแทนจากประเทศไทยสามารถสร้างชื่อเสียง คว้าเหรียญรางวัลมาได้มากที่สุดถึง 7 รางวัล จากจำนวน 20 ประเภทรางวัล ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 85,000 ผลงาน จาก 81 ประเทศทั่วโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของโตโยต้า ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เยาวชนไทยที่มีความสามารถได้ก้าวสู่เวทีระดับสากล”

“สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ผลงานของเยาวชนไทย ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่ โตโยต้า ขอมอบให้กับสังคมไทย” นายสุรศักดิ์ กล่าวในที่สุด

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017_004

TOYOTA Dream Car Art Contest 2017

ติดตามข่าวสารข้อมูลและร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลก
facebook: DreamCarArtContest หรือ www.dreamcarthailand.com

ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)