ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” TOYOTA Dream Car Art Contest 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” TOYOTA Dream Car Art Contest 2022

นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นางสุชาวดี ประโยชน์อมร ภาณุประภา รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ปี 2565 หรือ“TOYOTA Dream Car Art Contest 2022” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

“โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “โตโยต้าให้ความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสามารถ และเสริมสร้างทักษะของเยาวชนไทยในหลากหลายด้าน โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะ ผ่านการแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกล    สู่เวทีระดับสากล โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่เยาวชนไทยประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกมากถึง 32 รางวัล จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 80 ประเทศทั่วโลก”

“ในปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดงานแถลงข่าวได้ แต่เรายังคงเดินหน้าจัดการประกวด โดยเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการจัดอบรมศิลปะ รวมถึงช่องทางการส่งงานเข้าร่วมการประกวดเป็นทางออนไลน์ และยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น โดยน้องๆ เยาวชน ได้นำเอาสิ่งต่างๆ รอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการสร้างสรรค์ยานพาหนะที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันผ่านภาพวาดของตนเอง”

นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แก่โครงการ TOYOTA Dream Car Art Contest และเยาวชนไทย ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการโตโยต้ารถยนต์ในฝัน ปี 2565 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น นอกจากนี้ทางโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ผลงานของผู้ชนะการประกวดระดับประเทศของทุกรุ่นอายุ ทั้ง 9 ผลงาน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2565 ผมและทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเชื่อมั่นว่า ผลงานของเด็กไทยในปีนี้จะสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้ในที่สุด”

นายศุภกร กล่าวปิดท้ายว่า “สิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จได้นั้น คือการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินงาน ตลอดจนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม รวมถึงการเสริมความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนก่อนการประกวดซึ่งมีส่วนสำคัญ   ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ผมขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในวันนี้ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

ติดตามข่าวสารข้อมูลและร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลก

facebook: DreamCarArtContest หรือ www.dreamcarthailand.com    

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการ“TOYOTA Dream Car Art Contest 2022”

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ช. กวีพัฒน์ ทอนไธสง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

ชื่อผลงาน “รถนักประดิษฐ์”

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ช. ชัชพล นันทเมธีสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงาน “รถไฟแสนสว่าง”

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ปัณณ์ สง่ามงคลศรี Udon Thani International School จ.อุดรธานี

ชื่อผลงาน  “รถเพื่อนช่วยเพื่อน”

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. นปภัช สินธาวาลัย โรงเรียนปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่

                            ชื่อผลงาน รถผลิตโอโซน

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ช. กิติตณัท เกิดศรีโรงเรียนอำนวยศิลป์ จ.กรุงเทพมหานคร

                            ชื่อผลงาน RBTW Machine : Rebuild the World

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. สุรเชษฐ์ กันเย็น โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

                            ชื่อผลงาน “รถกู้ชีวิต”

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : น.ส. ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร

                                  ชื่อผลงาน “รถยนต์ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้”

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. มนัชชา กลิ่นหอม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี

                                ชื่อผลงาน “รถท่องโลก”

  •  ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ตะวัน เกิดพล โรงเรียนรัตน์โกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.นนทบุรี

                                  ชื่อผลงาน รถนาโนจิ๋ว พิทักษ์โควิด    


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |