ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “รถรักษ์โลก” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสี “รถรักษ์โลก” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023”

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายยศพล เวณุโกเศศ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีโครงการ  “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ศกนี้ ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

“โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต พร้อมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า TOYOTA Dream Car Art Contest เป็นอีกหนึ่งโครงการที่โตโยต้าให้ความสำคัญ และดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 12 ปี เรามุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคต นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก” ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอพ ในรูปแบบออนไลน์ และการลงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการนำเสนอผลงานรถยนต์ในฝัน ที่ประหยัดพลังงาน และลดการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศในการประกวดครั้งนี้ด้วย”

โตโยต้ามุ่งหวังที่จะยกระดับ และเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ และการสร้างผลงานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านการวาดภาพ และเสริมจินตนาการด้านความคิด ภายใต้หัวข้อ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” และได้สอดแทรกแนวคิด “รถรักษ์โลก” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความร่วมมือกัน ในการสร้างสังคมแห่งความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ “Multi-pathway to reduce Co2 (Carbon Neutrality)”

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 4,000 ผลงาน จากน้องๆ ผู้เข้าประกวดทั่วประเทศ ซึ่งเราได้เห็นความตั้งใจ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านผลงานการประกวดในครั้งนี้อย่างมากมาย โดยการประกวดในครั้งนี้ เราได้คัดเลือกตัวแทนทั้งหมด 9 คน เพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยแบ่งกลุ่มของผู้เข้าประกวดออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี  รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี และรุ่นระดับอายุ 12-15 ปี น้องๆ ทั้ง 9 คนนี้ยังได้รับโอกาสในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งผมหวังว่าผลงานจากฝีมือของเด็กไทยในปีนี้ จะมีโอกาสคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้อีกครั้ง”

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2023 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น ตลอดจนโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย

นายศุภกร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จนั่นคือ การได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด และขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้อย่าหยุดพัฒนาฝีมือ หมั่นสร้างผลงานของตนเองต่อไป และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ชนะทุกคนประสบความสำเร็จ สามารถคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด

ประธานคณะกรรมการ
ดร. สังคม ทองมี
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

คณะกรรมการ
1. ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน
รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

3. อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. คุณศิริวรรณ เต็มผาติ
ที่ปรึกษาโครงการฯ
Conceptual Designer Ink Studio

ติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลกผ่านทาง

Facebook: Toyota Dream Car Art Contest   Line OA: @dreamcar2023

Dream Car Thailand Website: www.dreamcarthailand.com  หรือ โทร. 096-847-1417

“โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต”

ผลการประกวดภาพวาดระบายสี “รถรักษ์โลก” โครงการ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2023”

รุ่นระดับอายุไม่เกิน 7 ปี

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ. จิรภิญญา เหล็กกล้า

โรงเรียน​อนุบาล​วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ผลงานชื่อ “รถรักษ์โลก”

แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในรถมีต้นไม้ มีสัตว์น้ำที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีแขนยาวๆ ไว้เก็บขยะ มีท่ออากาศปล่อยออกซิเจนให้แก่เพื่อนมนุษย์

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ช. ภูมิภักดี สุดสัมฤทธิ์

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดสระแก้ว

ผลงานชื่อ “รถพลังงานเเสงอาทิตย์”

แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่สามารถดูดซับแสงอาทิตย์ เอามาใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน และยังสามารถนำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้ผู้คนได้ด้วย

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ญ. กษิรา ไทเมืองพล

โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ จังหวัดขอนแก่น

ผลงานชื่อ “School Bus” รถต้นไม้สายเเบ่งปัน

แนวคิดการออกแบบ : เป็นรถต้นไม้เคลื่อนที่ที่ใช้พลังงานน้ำใจจากทุกคน เปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน อีกทั้งยังไม่ปล่อยแก๊ส Co2 รถคันนี้จะเอาหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็นไปให้เด็กที่ขาดแคลน

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี

รางวัลชนะเลิศ

ด.ช. กันตพัฒน์ พันธ์ป้อม

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   จังหวัดปทุมธานี

ผลงานชื่อ “รถดอกหญ้าพลังงานลม DANDELION”

แนวคิดการออกแบบ : รถจากดอกหญ้าที่ใช้พลังงานลม ความพิเศษคือดูดก๊าซ  CO2 แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนและปล่อย Oxygen ให้อากาศที่ดีแก่คน สามารถวิ่งบนบกบนฟ้าได้

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ. วรพิชชา พวงประโคน

โรงเรียน​อนุบาล​วังสามหมอ   จังหวัดอุดรธานี

ผลงานชื่อ รถล้างท่ออุดตัน”

แนวคิดการออกแบบ : น้ำดีไล่น้ำเสียของในหลวง ร.9 ตัวรถมีเครื่องวัดค่าน้ำ mกรองน้ำเสีย ดูดขยะ ปล่อยออกซิเจนให้น้ำเสียกลับมาดีและนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และยังทำให้ท่อไม่อุดตันอีกด้วย

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ช. ภูมังกร บุญจันทร์

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานชื่อ “รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5”

แนวคิดการออกแบบ รถกำจัดมลพิษ PMK 5.5 สามารถบินไปยังจุดที่ตรวจจับพบว่ามีกลุ่มก๊าซพิษแน่นหนาก๊าซพิษจะถูกดูดเข้าใต้ท้องรถผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นอากาศบริสุทธิ์แล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ. พรสินี ชูหนู

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผลงานชื่อ Ocean’s Hope”

แนวคิดการออกแบบ : รถเก็บขยะในทะเล เมื่อขยะในน้ำหายไปจะลดการเกิดการเน่าเสีย ที่จะเป็นการปล่อยแก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดมลภาวะ อีกทั้งยังช่วยเหลือสัตว์ทะเล มนุษย์ได้อีกด้วย

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ด.ญ. วีรนุช หลองทุ่ง

โรงเรียนเทิงวิทยาคม   จังหวัดเชียงราย

ผลงานชื่อ รถดูด PM 2.5”

แนวคิดการออกแบบ : รถยนต์ที่จะดูดฝุ่น PM2.5 เข้ามาและอัดแน่นฝุ่น ผลิตออกมาเป็นกระถางใส่ต้นไม้เพื่อใช้ดูดซับมลพิษและฝุ่นในอากาศ ทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจ

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ด.ญ. ณัฎฐ์กฤตา ภูทอง

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช   จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานชื่อ “รถยนต์ รีไซเคิล สร้างอากาศบริสุทธิ์ ช่วยลดภาวะ”

แนวคิดการออกแบบ รถยนต์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ใช้พลังงานจากธรรมชาติ สั่งงานจากแอพพลิเคชั่น มีระบบลดการปล่อย CO2 สร้างอากาศบริสุทธิ์ ดูดขยะเข้าไปคัดแยกแล้วนำกลับมาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |