โตโยต้า ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบเงินช่วยเหลือ 1 ล้านบาท ผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

โตโยต้า ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โตโยต้า ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1 ล้านบาท แก่ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ผ่านรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว โดยมี นายอนุทิน ชาญ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องส่งอาคาร 5 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท.

โตโยต้า ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โตโยต้า ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้ามอบเงินช่วยเหลือจำนวน 100,000 บาท พร้อมถุงยังชีพจำนวน 400 ชุด แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่ประสบอุทกภัย นำถุงยังชีพไปมอบให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนในจังหวัดอุบลราชธานี

ในนามของครอบครัวโตโยต้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งความช่วยเหลือไปในพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และพร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยตลอดไป


ตารางราคารถยนต์ล่าสุด

AUDI | Aston Martin | BMW | Chevrolet | CITROEN |  DFSKFerrari | Honda (ฮอนด้า) |


คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ (เขียนบอกเราหน่อยนะ)